Ministar Omerović posjetio Banoviće – s načelnikom Gutićem obišao školske objekte u Aljkovićima, Seoni, Repniku i Podgorju (foto i video)

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović i poslanik u Skupštini TK Fadil Kudumović posjetili su općinu Banovići i sa općinskim načelnikom dr. Begom Gutićem razgovarali o realizovanim projektima u oblasti obrazovanja tokom 2023. godine. Naime, iz Programa kapitalnih izdataka Vlade TK za 2023. godinu izdvojena su značajna finansijska sredstva za obrazovne ustanove na području općine Banovići, i to za rekonstrukciju i opremanje nekoliko školskih objekata. Načelnik Gutić i ministar Omerović posebno su naglasili važnost dva projekta realizovana u povratničkim mjesnim zajednicama Seona i Aljkovići, odnosno u Javnoj ustanovi Osnovna škola „Seona“ Aljkovići. Na objektu Područne škole „Seona“ urađena je rekonstrukcija dimnjaka, čime je riješen dugogodišnji problem grijanja, a u centralnoj školi u Aljkovićima ograđeno je dvorište i sportski poligon, te samim tim osigurani su bolji uslovi za rad nastavnika i boravak djece. Za oba projekta izdvojeno je skoro 20 hiljada konvertibilnih maraka iz kantonalnog budžeta, a povodom njihovog okončanja ministar Omerović, poslanik Kudumović i Načelnik Gutić posjetili su ovu ustanovu.

Nakon Aljkovića upriličen je obilazak i područnih škola „Repnik“ i „Podgorje“ koje pripadaju Osnovnoj školi „Banovići“. U PŠ „Repnik“ trenutno se izvode radovi na uređenju ulaza u školski objekat, a planirano je da se radi i rekonstukcija krova. Projekat je vrijedan skoro 30 hiljada maraka i finansira ga resorno kantonalno ministarstvo (Vlada TK). Tokom obilaska PŠ „Podgorje“ načelnik Gutić upoznao je ministra Omerovića sa problemima koje ima ova škola, jer je školski objekat dotrajao i oštećen. Neophodno je uraditi adaptaciju krova, oluka, stolatije, kao i ograde oko samog objekta. Kazao je da je od strane Vijeća roditelja i OŠ „Banovići“ dobio zahtjev za sanaciju objekta, te da će s tim u vezi Općina sa svoje strane finansirati ograđivanje školskog dvorišta (putem javnog poziva), a da očekuje od Ministartva pomoć u saniranju samog objekta. Ministar Omerović i načelnik Gutić usuglasili su se da će PŠ „Podgorje“ biti u fokusu interesovanja i Ministarstva i Općine u 2024. godini, te da će obje strane zajednčkim ulaganjima riješiti navedene problem. Također, naveli su da je među prioritetima za narednu godinu i izgradnja fiskulturne sale u OŠ „Banovići Selo“, za koju se još uvijek pokušava iznaći najpovoljniji model finansiranja.