Načelnik Gutić na sastanku kod Premijera Tuzlanskog kantona – Finansiranje “Doma zdravlja” neće biti obustavljeno, upućena inicijativa za smjenu Ministra zdravstva TK

Na poziv premijera Tuzlanskog kantona Kadrije Hodžića, općinski načelnik dr. Bego Gutić danas je prisustvovao sastanku na kome se razgovaralo o pripremama za početak masovne imunizacije i organizaciji postavljana punktova za masovnu imunizaciju na području Tuzlanskog kantona.

Sastanak je upriličen kako bi se koordinirano i jedinstveno pristupilo pripremama za masovnu imunizaciju, odnosno vakcinaciju građana u svim lokalnim zajednicama na području Tuzlanskog kantona.

Naglašeno je da je plan vakcinacije odredio Federalni zavod za javno zdravstvo i dostavljen je kantonima na realizaciju sa domovima zdravlja, kao ustanovama primarne zdravstvene zaštite i izravnim nosiocima procesa vakcinacije. Imajući u vidu da su lokalne zajednice koordinirajuće institucije domova zdravlja, ukoliko u određenom momentu dođe veća količina vakcina morat će se brzo reagovati i koordinirati. Upravo o načina iznalaženja potencijalnih lokacija i tehničkih rješenja za masovnu imunizaciju na terenu, razgovarano je danas, jer su to aktivnosti koje se ne mogu provesti samo u okvirima medicinske struke, nego je potreban angažman šire društvene zajednice.

Pored načelnika lokalnih zajednica Tuzlanskog kantona, današnjem sastanku je prisutvovala direktorica Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, Majda Sarihodžić i ministar zdravstva Tuzlanskog kantona, Božo Jurić.

S obzirom da je ministar Jurić prije nekoliko dana uputio akt upozorenja nadležnim institucijama u Banovićima, u kojem je navedeno da će Javnoj zdravstvenoj ustanovi “Dom zdravlja” Banovići biti obustavljeno finansiranje, načelnik Gutić je ovom prilikom pitao; “Da li će ministar Jurić nastaviti kažnjavati građane Banovića i obustaviti vakcinisanje građana Banovića zato što Općinsko vijeće Banovići nije prihvatilo prijedlog imenovanja Fertika Glibanovića za člana Upravnog odbora JZU “Dom zdravlja” Banovići?”. Premijer Hodžić je na pitanje odgovorio i javno potvrdio da neće biti obustavljeno finansiranje JZU “Dom zdravlja” Banovići, kao i da će građani Banovića biti u procesu vakcinacije ravnopravno tretirani kao i sve druge lokalne zajednice Tuzlanskog kantona.

U vezi s tim, općinski načelnik dr. Bego Gutić uputio je inicijativu prema Premijeru Tuzlanskog kantona, Predsjedniku skupštine Tuzlanskog kantona i predsjednicima klubova političkih partija u Skupštini Tuzlanskog kantona za smjenu ministra Jurića jer je, kako je navedeno u inicijativi, potpuno neshvatljivo i krajnje neprihvatljivo da se u vrijeme pandemije/epidemije virusa COVID-19 prijeti obustavom finansiranja JZU „Dom zdravlja” Banovići od strane Kantonalnog ministra zdravstva iz bilo kakvih razloga, a posebno iz razloga koji se navode u pomenutom upozorenju.

Na sastanku je istaknuto i to da se novi kontingent od 1.790 vakcina kineskog proizvođača očekuje već sutra i one bi trebale odmah biti distribuirane po domovima zdravlja. Tim vakcinama će se u većim lokalnim zajednicama nastaviti vakcinacija zdravstvenog osoblja, dok će u nekim općinama započeti i vakcinacija građana starijih od 60 godina.