Načelnik Gutić posjetio općinu Vareš

Općinski načelnik dr. Bego Gutić boravio je u radnoj posjeti općini Vareš. S načelnikom Vareša Zdravkom Maroševićem razgovarao je o  uspostavljanju međuopćinske suradnje, prije svega na kulturnom i sportskom planu. Tema razgovora bila je i bolja saobraćajna povezanost dvije općine, te s tim u vezi dogovoreno je da se prema Vladi FBiH i vladama Zeničko-dobojskog i Tuzlanskog kantona uputi inicijativa o rekonstrukciji regionalnog puta R-444, Vareš-Vijaka-Banovići. Riječ je o saobraćajnici koja je u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 92.-95. godina bila žila kucavica za Tuzlanski kanton, tzv. put spasa.

U okviru posjete Varešu, načelnik Gutić obišao je Odred izviđača „Plamen“ Banovići u planinarskom domu „Budoželj“, na planini „Zvijezda“, gdje kampuju i pohađaju osnovnu izviđačku obuku.