Načelnik Gutić potpisao ugovore o javnoj nabavci radova za tri projekta – intervencije u Mrganu, Mrljevićima i Mušićima

Općinski načelnik dr. Bego Gutić potpisao je ugovore o javnoj nabavci radova za tri projekta koji će se u narednim danima realizirati na području općine Banovići. Radi se o intervencijama u mjesnim zajednicama Brezovača, Repnik i Podgorje, odnosno u naseljima Mrgan, Mrljevići i Mušići. Ukupna vrijednost projekata je 36.217,00 KM (bez PDV-a), a radove će izvoditi firma GP „Heldovac“ d.o.o. Žepče. Rok za njihov završetak je tri mjeseca od dana obostranog potpisivanja ugovora.

U naselju Mrgan gradit će se potporni zid na putu Brezovača-Mrgan čija je vrijednost 13.900,00 KM (bez PDV-a). U Mrljevićima i Mušićima planirani su radovi na odvodnji površinskih voda. U Mrljevićima na lokalnoj makadamskoj saobraćajnici, a u Mušićima u naselju. Vrijednost ovih radova je 9.414,00 KM (Mrljevići), odnosno 12.900,00 KM (Mušići), bez PDV-a.