Načelnik Gutić uputio zahtjev Vladi FBiH i Vladi TK u vezi sa uplatom doprinosa i povezivanju staža bivšim radnicima TK „Borac“ Banovići

Općinski načelnik dr. Bego Gutić uputio je zahtjev Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Vladi Tuzlanskog kantona u vezi sa uplatom doprinosa i povezivanjem radnog staža nekadašnjim radnicima Tvornice konfekcije „Borac“ Banovići, a kako bi isti mogli ostvariti zakonom zagarantovano pravo, pravo na penziju. S obzirom da Vlada FBiH i Vlada TK u budžetima planiraju sredstva za pomenutu namjenu, te putem resornih ministarstava raspisuju javne pozive za uvezivanje radnog staža za ovakve kategorije lica, načelnik Gutić zatražio je od federalne i kantonalne vlade da uzmu u razmatranje i rješavanje i zahtjeve bivših uposlenika Borca. Trenutno se radi o 9 radnica koje po okončanju stečajnog postupka TK „Borac“ Banovići 2018. godine nisu ostvarile pravo na penzionisanje, i to iz razloga da u proteklom periodu nije imao ko (u njihovo ime) aplicirati za već pomenuta sredstva.

Banovićki Borac jedan je od primjera katastrofalne velike privatizacije za koju je bila nadležna Vlada FBiH. Tvornica je privatizovana 2003. godine da bi devet godina kasnije (2012) ista bila poništena. Međutim, za radnike već je bilo kasno jer je veći dio njih ostao uskraćen za određena potraživanja i adekvatno uvezivanje radnog staža. U međuvremenu pokrenut je stečajni postupak koji je okončan 2018. godine i Borac je ugašen, a jedan broj radnika, i pored ispunjenih uslova, ni do dan-danas nije ostvario pravo na penzionisanje.