Obavijest Općinske izborne komisije o privremenim biračkim spiskovima

Općinska izborna komisija Banovići obavještava sva lica koja imaju biračko pravo a nalaze se na području izborne jedinice 078 Banovići, da su za Lokalne izbore koji će se održati dana 15.11.2020.godine (nedjelja), izloženi privremeni birački spiskovi na lokacijama gdje su se nalazila biračka mjesta na prethodnim izborima i koja su od ranije poznata biračima, kako slijedi:

 • Biračko mjesto 078A001 „Centar 1“ Banovići na lokaciji u Sportskoj dvorani Banovići. Na pomenutom privremenom biračkom spisku nalaze se birači iz ulice Husinske bune (bivša ulica 4 Jula)- kompletna, ul. 7. Novembra-kompletna, ul. Božićka Banovića-kompletna, ul. Hasana Sinanovića Habeta – kompletna, ul. Litva-kompletna, ul. Željeznička-kompletna.
 • Biračko mjesto 078A002 „Centar 2“ Banovići na lokaciji u Sportskoj dvorani Banovići. Na pomenutom privremenom biračkom spisku nalaze se birači iz ul. Branilaca Banovića i ul. Rudarska-kompletna.
 • Biračko mjesto 078A003 „Centar 2 A“ Banovići na lokaciji u Sportskoj dvorani Banovići. Na pomenutom privremenom biračkom spisku nalaze se birači iz ul. Alije Izetbegovića-kompletna, ul. Alije Dostovića-kompletna, ul.Školska i ul. Zanatska-kompletna .
 • Biračko mjesto 078A004 „Husinske bune“, 078A005 „IV Sektor 1“,  078A007 „10 Septembar 1“, 078A008 „Radina“, 078A009 „VII Sektor“ i 078A034 „10 Septembar 2“ Banovići na lokaciji u Osnovnoj školi „Banovići“. Na pomenutom privremenom biračkom spisku nalaze se birači iz ul. 10. Septembar , ul. 119. Muslimanske brigade (stari naziv ulice), ul. Kulina Bana, ul. Civilnih žrtava rata, ul. Ljiljana, ul. Bosanska, ul.Husinske bune-bivša,  ul. 29. Novembar, Omladinskih radnih brigada (stari naziv ulice), Radnička, Radinskih rudara, Rasadnik i Patriotske lige.
 • Biračko mjesto 078A006 „IV Sektor 2“ na lokaciji u MZ Grad II Banovići. Na pomenutom privremenom biračkom spisku nalaze se birači iz ulice Muslimanske brdske brigade-kompletna.
 • Biračko mjesto 078A010 „Zvjezdara“ Banovići na lokaciji u prostorijama FK „Budućnost“ Banovići. Na pomenutom privremenom biračkom spisku nalaze se birači iz ulice Armije BiH-kompletna, ul. Branilaca Banovića-(stari naziv ulice), ul. Kredit Mahala-kompletna, ul Vidikovac-(stari naziv ulice) i ulica Pionirska.
 • Biračko mjesto 078A011 „Jezero“ Banovići na lokaciji Vatrogasnog doma u Banovićima. Na pomenutom privremenom biračkom spisku nalaze se birači iz ulice 21. Decembar, ul. 27. Jula, ul. Jelah, ul.Jezero,  ul. ORB, ul. ZAVNOBIH-A, ul. Skojevska, ul. Zaima Subašića.
 • Biračko mjesto 078A012Brezici“ na lokaciji Prostorije RMU „Kolska“ u Banovićima. Na pomenutom privremenom biračkom spisku nalaze se birači iz ulice Brezici-kompletni.
 • Biračko mjesto 078A013Mrljevići“ na lokaciji Prostorije Mjesne zajednice Mrljevići u Mrljevićima. Na pomenutom privremenom biračkom spisku nalaze se birači iz naselja Mrljevići.
 • Biračko mjesto 078A014 „Repnik – I“ i 078A015Repnik II“ Banovići na lokaciji u područnoj školi OŠ „Radina“. Na pomenutom privremenom biračkom spisku nalaze se birači iz ul. Breštica-kompletna ,naselja Repnik-kompletan, naselja Hrvati, Ježevac, Mačkovac, nepoznata ulica u mjestu Repnik i Sinanovići.
 • Biračko mjesto 078A016 „Bečići“ Banovići na lokaciji Poslovnog prostora vl. Adema Čauševića. Na pomenutom privremenom biračkom spisku nalaze se birači iz naselja  Bečići i Željova.
 • Biračko mjesto 078A017 „Nasubašići“ Banovići na lokaciji  prostorije MZ Nasubašići. Na pomenutom privremenom biračkom spisku nalaze se birači iz naselja Nasubašići.
 •  Biračko mjesto 078A018 „Grivice- I“ na lokaciji u prostorijama Mjesne zajednice Grivice u Grivicama. Na pomenutom privremenom biračkom spisku nalaze se birači iz naselja Grivice,  Pirići i Avdići-kompletni.
 • Biračko mjesto 078A019Grivice – II“ na lokaciji  Prostorije Upravne zgrade RMU u Čifluku. Na pomenutom privremenom biračkom spisku nalaze se birači iz naselja Čifluk, Dijaci i Ekonomija.
 • Biračko mjesto 078A020Mrdići“ na lokaciji u prostorijama Mjesne zajednice u Mrdićima. Na pomenutom privremenom biračkom spisku nalaze se birači iz naselja Mrdići.
 • Biračko mjesto 078A021 „Podgorje – I“ i 078A022PodgorjeII“ Banovići na lokaciji u područnoj OŠ u Podgorju. Na pomenutom privremenom biračkom spisku nalaze se birači iz naselja Čubrića, Mušića , Savića i naselja Podgorje-kompletni.
 • Biračko mjesto 078A023 „Banovići Selo“ Banovići na lokaciji u  OŠ „Banovići Selo“ (u matičnom uredu). Na pomenutom privremenom biračkom spisku nalaze se birači iz naselja Banovići Selo, Brezja, Jukići, Nurkovići, Odžak, Tabakovići i Ramići-kompletno.
 • Biračko mjesto 078A024 „Omazići“ na lokaciji u područnoj OŠ „Omazići“. Na pomenutom privremenom biračkom spisku nalaze se birači iz naselja Durakovići, Gutići i Omazići-kompletni.
 • Biračko mjesto 078A025 „Pribitkovići“ Banovići na lokaciji u područnoj OŠ „Pribitkovići“. Na pomenutom privremenom biračkom spisku nalaze se birači iz naselja Borovac, Milići, Podostrić, Pribitkovići, Pribitkovići Donji i Pribitkovići Gornji.
 • Biračko mjesto 078A026 „Treštenica“ Banovići na lokaciji u OŠ „Treštenica“, (u matičnom uredu). Na pomenutom privremenom biračkom spisku nalaze se birači iz naselja Golići, Salamići, Treštenica Donja i Treštenica Gornja.
 • Biračko mjesto  078A027 „Tulovići“ Banovići na lokaciji u ambulanti „Tulovići“. Na pomenutom privremenom biračkom spisku nalaze se birači iz naselja Brigići, Draganja, Gaj, Handalići i Tulovići.
 • Biračko mjesto 078A028 „Aljkovići“ Banovići na lokaciji u OŠ „Seona“ u Aljkovićima (u matičnom uredu). Na pomenutom privremenom biračkom spisku nalaze se birači iz naselja Aljkovići, Kesten, Lozna, Borovci, Đurići, Gradine i Pejanovići.
 • Biračko mjesto 078A029 „Seona“ Banovići na lokaciji u područnoj školi „Seona“. Na pomenutom privremenom biračkom spisku nalaze se birači iz naselja Delići, Kalempači i Seone.
 • Biračko mjesto 078A030 „Stražbenica“, lokacija biračkog mjesta bit će naknadno utvrđena, a privremeni birački spisak bit će izložen na stambenom objektu vl. Okačić Fajik u Stražbenici glasaće birači iz naselja Stražbenica.
 • Biračko mjesto 078A031 „Brezovača“ Banovići na lokaciji u prostorijama MZ Brezovača. Na pomenutom privremenom biračkom spisku nalaze se birači iz naselja Brezovača, Ćatići, Mrgan, Ribnica, Smajlovići, Jasikovac i Kapetanovo brdo.
 • Biračko mjesto 078A032 „Oskova“ Banovići na lokaciji u područnoj školi „Oskova“. Na pomenutom privremenom biračkom spisku nalaze se birači naselja Oskove-kompletni.
 • Biračko mjesto 078A033 „ Bučik“ Banovići, lokacija FK „Budućnost“ Banovići. Na pomenutom privremenom spisku nalaze se birači iz naselja Gornji Bučik.

Svi birači imaju mogućnost uvida u Privremeni birački spisak u cilju provjere tačnosti podataka (ime, prezime i broj biračkog mjesta), te pravovremeno izvršiti ispravku netačnih podataka u prostorijama Centra za birački spisak u kancelariji br.15 Općine Banovići.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *