Obavještenje misije EUFOR-a u BiH

Iz misije EUFOR-a u BiH (Lot Zavidovići) obavještavaju građane da su se u proteklim danima misiji EUFOR-a u BiH priključili vojnici francuskog bataljona. S tim u vezi, u narednom periodu može biti primijećeno njihovo prisustvo na ulicama u obavljanju EUFOR-ovih standardnih aktivnosti patroliranja, suradnje, koordinacije sa lokalnim stanovništvom i oružanim snagama BiH, vježbi i obuka.

Ovim putem obavještavaju građane da se ne radi o vanrednoj situaciji, već o standardnim aktivnostima EUFOR-a koje provodi u cilju misije osiguranja mirnog i sigurnog okruženja.