Obavještenje za nevladine organizacije

Obavještavamo udruženja građana na području općine Banovići da je Francuska ambasada u Bosni i Hercegovini objavila poziv za projekte namjenjene nevladinim organizacijama i inkubatorima, navodi se u obavještenju Služba za društvene djelatnosti i zajedničke poslove Općine Banovići. Javni poziv je objavljen 22.03.2021. godine i podržat će aktivnosti u skladu sa slijedećim prioritetima:

  • Podrška aktivnostima u korist mladih;
  • Podrška usmjerena na jačanje jednakosti spolova;
  • Podrška projektima iz domena ekologije, naročito onih koji su usmjereni na ublažavanje posljedica klimatskih promjene ;
  • Podrška projektima zapromociju i jačanje ljudskih prava.

Posebno su dobrodošli projekti koji uključuju više prioriteta, ali to nije uslov. Projekti koji uključuju saradnju sa jednim ili više gradova, općina ili drugih lokalnih zajednica također su izuzetno poželjni, kao i projekti usmjereni ka jačanju saradnje sa Francuskom.

Pozivaju se nosioci projekata (NVO i inkubatori) da prijave svoje projekte najkasnije do 1.aprila 2021. godine do 13.00 sati, tako što će popuniti obrazac, na francuskom ili engleskom jeziku, i proslijediti ga na adresu: [email protected].

Potvrda prijema će biti poslata u roku od 48 sati.

Za dodatna pitanja, potrebno je obratiti se na sljedeću adresu: Sylvain Rigollet, ataše za saradnju Francuske ambasade ili na gore nevedenu e-mail adresu.

Krajnji rok za prijave je 1. april 2021. godine u 13 sati ( nijedan projekat koji bude primljen nakon ovog datuma neće biti uzet u obzir).

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *