Obavještenje

Služba za stambeno komunalne poslove, društvene djelatnosti i zajedničke poslove Općine Banovići, obavještava vlasnike/korisnike stambenih objekata na području općine Banovići, koji su Rješenjem ove Službe oslobođeni obaveze plaćanja komunalne naknade, da isti nisu više dužni podnositi obnovu dokumentacije za oslobađanje od obaveze plaćanja.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima („Sl.novine TK“,broj 11/20) ukinuta je obaveza plaćanja komunalne naknade za stambene objekte i garažne prostore.

Izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi („Sl.glasnik Općine Banovići“, broj: 7/20) propisano je da vlasnici/korisnici stambenih objekata i garažnih prostora nisu obveznici plaćanja komunalne naknade, zaključno sa 31.08.2020.godine.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *