Obilježena godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije

U povodu obilježavanja “19. septembra – godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije MUP-a RBiH”, predstavnici Udruženja policije učesnika odbrambeno-oslobodilačkog rata 1991-1995.   godina općine Banovići, boračkih udruženja  i općinski načelnik dr. Bego Gutić položili su cvijeće na Centralno spomen obilježje u gradu gdje su odali poštu i proučili fatihu šehidima i poginulim borcima općine Banovići. Ovo je bila prilika da se još jednom ukaže na historijski značaj 19. septembra, odnosno na ulogu i značaj rezervnog sastava policije  u periodu 1991-1995. godina. Policija je tada bila jedina legalna i naoružana vojna formacija sa zadatkom da očuva javni red i mir i osigura ličnu i materijalnu sigurnost svih građana Republike Bosne i Hercegovine. Po izbijanju agresije aktivno se uključila u odbranu domovine.

Odluku o mobilizaciji rezervnog sastava policije Predsjedništvo RBiH je donijelo jednoglasno, 19. septembra 1991. godine. Danas, 32 godine poslije, ovaj datum smatra se jednim od značajnijih u novijoj povijesti BiH.