Objavljen oglas za prodaju prvih parcela građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni – Sadnice

Općina Banovići raspisala je Javni oglas o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije.  Predmet prodaje su dvije građevinske pracele namjenjene za izgradnju poslovnih objekata, koje su po Regulacionom planu „Poslovna zona – Sadnice“ upisane u KO Banovići Selo i to: parcela broj: 803/39 ukupne površine 2226 m2 i parcela broj: 803/40 ukupne površine 1843 m2.

Početna prodajna cijena zemljišta za parcelu broj: 803/39 iznosi 25.599 KM, a za parcelu broj: 803/40 je 21.194 KM.

Krajnji rok za prijavu na javno nadmetanje je 20 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama, na oglasnoj tabli i web stranici Općine.

Javno nadmetanje će se održati u zgradi Općine Banovići 13. marta 2020. godine sa početkom u 11,00 sati.

Kompletan Javni oglas sa pratećim dokumentima je dostupan na službenoj web stranici Općine Banovići u dijelu KONKURSI, OGLASI, OBAVJEŠTENJA i na LINKU: Javni oglas za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni – Sadnice.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *