Obnovljena spomen obilježja u Treštenici, Brezovači i Repniku – ograđen poligon u Bećićima

Završeni su radovi na rekonstrukciji spomen obilježja u mjesnim zajednicama: Treštenica, Brezovača i Repnik. U Treštenici (na Srnici) obnovljeno je spomen obilježje jedinicama 2. korpusa Armije RBiH. Urađeno je njegovo natkrivanje te sanirana su oštećenja na istom. U Brezovači i Repniku radilo se na obnovi šehidskih spomen obilježja i to u Brezovači je izvršeno natkrivanje, a u Repniku saniranje oštećenja.

Rekonstrukcija spomen obilježja u Treštenici, Brezovači i Repniku zajednički je projekat općine Banovići i Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica. Koštao je 12 hiljada konvertibilnih maraka od čega je Federalno ministarstvo osiguralo 10 hiljada, a Općina preostale 2 hiljade.

Pored obnove navedenih spomen obilježja, na području naše Općine završeno je i ograđivanje sportskog poligona u naselju Bećići – MZ Repnik. Radovi su finansirani iz općinskog budžeta.