Obnovljeno dječije igralište u ulici 10. septembar

Okončani su radovi na obnovi dječijeg igrališta u ulici 10. septembar, u naselju „Hanke“ (MZ Grad II). Obnova je podrazumijevala njegovo izmještanje, rekonstrukciju i obnovu kompletnog mobilijara (sprava). Radove su realizirali radnici Javnog preduzeća „Komunalno“ Banovići, a sredstva za obnovu ovog, kao i za sanaciju i popravku dječijeg igrališta u gradskom parku su donacija NLB Banke u Banovićima. NLB Banka je za navedena dva dječija igrališta donirala 5 hiljada maraka.