Od 2022. godine biće uvećana novčana sredstva za novorođenčad

Općinski načelnik dr. Bego Gutić potpisao je novu Odluku o kriterijima i načinu isplate novčanih sredstava za novorođeno dijete, kojom su uvećana sredstva za opremu novorođenčeta. Od 2022. godine roditeljima će se isplaćivati po 300,00 konvertibilnih maraka za novorođeno dijete (ranije se isplaćivalo po 250,00 KM), po 500,00 maraka za novorođeno dijete 1. januara, a za treće i svako naredno novorođeno dijete u porodici također po 500,00 KM. Isplata će se vršiti nakon upisa djeteta u matičnu knjigu rođenih Matičnog područja Banovići. Odluka će se primjenjivati od 01.01.2022. godine.

Pravo na isplatu novčanih sredstava za novorođeno dijete imaju roditelji (otac i majka) sa prebivalištem na području općine Banovići. Sredstva za ovu namjenu osigurana su u budžetu Općine.