Održana 13. redovna sjednica OV Banovići – usvojen budžet Općine za 2022. godinu

Zasjedalo je Općinsko vijeće Banovići. Održana je 13. redovna sjednica na kojoj je usvojen Prijedlog budžeta Općine za 2022. godinu. Budžet za narednu godinu planiran je u iznosu od 13.438.900,00 konvertibilnih maraka i ostao je u okvirima ranije usvojenog Nacrta. Važno je istaći da su u narednoj godini planirani kapitalni izdaci u iznosu nešto većem od 2.700.000,00 maraka.

Prema riječima općinskog načelnika planirani budžet za 2022. godinu je itekako realan. Sadrži i socijalnu i razvojnu komponentu. Usvojen je na vrijeme i kao takav omogućava normalno funkcionisanje lokalne zajednice i izvršavanje svih obaveza.

Većinsku podršku vijećnika dobili su i Prijedlog Odluke o izvršenju budžeta Općine za 2022., kao i Izvještaj o izvršenju budžeta za prvih devet mjeseci 2021.. U nastavku sjednice jednoglasno je prihvaćen Prijedlog Poslovnika o radu Općinskog vijeća, a većinom glasova usvojen je Program rada Vijeća za narednu godinu.

„Ovo su dva važna dokumenta koji su pretrpjeli određene izmjene kako bi sjednice u narednom periodu bile konstruktivnije, brže i kvalitetnije“ – kazao je predsjedavajući OV Banovići Robert Lapčević.

Općinsko vijeće Banovići razmatralo je i nekoliko komunalnih odluka koje se odnose na javne parking prostore. Navedenim odlukama uvode se nova parking mjesta na područja grada, izgrađena tokom godine i utvrđuju nove zone sa novim cijenama.  Za većinu postojećih parking mjesta došlo je do smanjenja cijene po satu sa 1 na 0,5 KM, a ukidaju su povlaštena mjesta da bi svi građani bili u ravnopravnom položaju.

Dugotrajna rasprava vodila se o zahtjevu Porezne ispostave Banovići da im se dodijele na korištenje poslovne prostorije. Naime, 18.11.2021. godine MUP TK-a je dostavio dopis Kantonalnom poreznom uredu Tuzla da se Porezna ispostava Banovići iseli iz trenutnog prostora u roku od 60 dana. Vijeće je usvojilo zaključak Kluba vijećnika SDA u kojem se od MUP TK-a i ministra Midhata Dobrnjića  traži da se obustavi postupak iseljenja Porezne ispostave Banovići, jer bi to građanima i privrednicima sa područja naše Općine napravilo dodatne poteškoće u ostvarivanju svojih prava. Zatraženo je od Porezne uprave FBiH  i Kantonalnog poreznog ureda Tuzla da riješe dugogodišnji problem smještaja Porezne ispostave Banovići kako bi se spriječio njen prelazak u neku od drugih općina na području TK.

Na 13. redovnoj sjednici OV Banovići, pored ostalog, razmatrani su i prihvaćeni: Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju i asfaltiranje ceste, dionica „Stare kuće – Husanovići“; Prijedlog Odluke o privremenom korištenju javnih površina i visini naknade na području Općine i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaćama  i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač općina Banovići.