Održana izvještajno-izborna Skupština KUD-a „Litva“ Banovići – izabrano novo rukovodstvo

Kulturno umjetničko društvo „Litva“ Banovići održalo je Izvještajno-izbornu skupštinu na kojoj je izabrano novo rukovodstvo. Za predsjednicu Društva izabrana je Aida Ikanović, a za njenog zamjenika Edis Dostović. Također, imenovani su i predsjednik i potpredsjednik Skupštine KUD-a, te razrješeni dužnosti dosadašnji članovi Nadzornog i Upravnog odbora i imenovani novi.

Osim imenovanja, na Skupštini je razmatran i prihvaćen Izvještaj o radu KUD „Litva“ za 2021. godinu sa finansijskim izvještajem.

Izvještajno-izbornoj Skupštini Kulturno umjetničkog društva „Litva“ Banovići prisustvovao je i općinski načelnik dr. Bego Gutić. On je čestitao novoizabranom rukovodstvu na izboru, poželio im puno uspjeha u radu, a bivšim članovima se zahvalio na njihovom doprinosu u radu Društva. Ponovio je da će KUD „Litva“ imati punu podršku Općine.