Održana javna rasprava o Nacrtu budžeta općine Banovići i Nacrtu Odluke o izvršenju budžeta Općine za 2022. godinu

U organizaciji Službe za budžet i finansije općine Banovići održana je javna rasprava o Nacrtu budžeta općine Banovići i Nacrtu Odluke o izvršenju budžeta Općine za 2022. godinu. Javnoj raspravi su, osim načelnika dr. Bege Gutića, prisustvovali njegovi pomoćnicu, predstavnici Stranke demokratske akcije, javnih preduzeća Komunalno i Vodovod i kanalizacija, Javne biblioteke, te Organizacije porodica šehida i poginulih boraca i UABNOR-a Banovići. Učesnici su ovom prilikom imali mogućnost da iznesu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na usvojeni Nacrt budžeta Općine za 2022. godinu, koje su ili će dostaviti u pisanoj formi (u formi amandmana).

Općinski načelnik je dao određena pojašnjenja vezano za planirani budžet za narednu godinu, ističući da je prilikom planiranja osnovni prioritet bio omogućiti izvršavanje osnovnih djelatnosti općinskog organa uprave. Kako je kazao, i u narednoj godini značajna sredstva biće planirana za kapitalne projekte, za podršku javnim preduzećima, povećanje plaća radnicima u javnim ustanovama, ali i povećat će se izdvajanja za boračka udruženja. Još jednom je ponovio da planirani budžet u sebi ima i socijalnu i razvojnu komponentu. Izrazio je svoje žaljenje što mnogi nisu došli na javnu raspravu, prvenstveno predstavnici političkih partija koje participiraju u radu Općinskog vijeća Banovići, kao i predstavnici mjesnih zajednica.

Nacrt budžeta općine Banovići usvojen je na 12. redovnoj sjednici Općinskog vijeća, koja je održana 12. novembra i to u iznosu od 13.438.900,00 konvertibilnih maraka. On je ocijenjen kao dobra osnova za izradu konačnog Prijedloga budžeta Općine. Sve primjedbe., prijedlozi i sugestije dostavljeni na javnoj raspravi ili u pisanoj formi nadležnoj općinskoj službi biće razmotreni prije izrade Prijedloga budžeta općine Banovići za 2022. godinu.