Održana konstituirajuća sjednica novog saziva Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine

U Sarajevu je održana konstituirajuća sjednica novog saziva Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine. Sjednici je prisustvovao i načelnik općine Banovići dr. Bego Gutić, koji je jedan od članova Predsjedništva Saveza. Novi saziv čine i načelnici/gradonačelnici sljedećih općina/gradova: Sarajevo, Goražde, Livno, Travnik, Visoko, Ljubuški, Neum, Hadžići, Kiseljak, Novi Grad Sarajevo, Bosanska Krupa i Domaljevac-Šamac.

Na konstituirajućoj sjednici Predsjedništvo Saveza je upoznato sa aktivnostima Saveza na koordinaciji sa općinama tokom elementarnih nepogoda, te razmotrene su aktivnosti vezane za podršku pogođenim općinama. Govorilo se i o reformi sektora vodnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno izradi Uredbe o metodologiji utvrđivanja najniže osnovne cijene vodnih usluga i Programa za unapređenje vodnih usluga u FBiH, te korištenju najavljene finansijske i tehničke podrške.

Članovi Predsjedništva upoznati su sa Nacrtom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, a predstavljena im je i Mapa potreba i opcije za uspostavljanje mehanizma za finansiranje općina i gradova.

Pored navedenog, članovi Predsjedništva informirani su  i o nizu aktivnosti koje Savez provodi u okviru implementacije različitih projekata kao što su: Projekt integriranog lokalnog razvoja – ILDP, Projekt Regionalnog programa lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), Projekt EU za energetsku tranziciju, Projekt „Socijalna prava za ranjive grupe“ (SoRi), te Projekt “Održiva urbana mobilnost u jugoistočnoj Europi – II faza”.