Održana Osnivačka skupština Udruženja građana “Služba traganja i spašavanja“ Banovići

Općina Banovići od danas je bogatija za još jedno udruženje građana. Osnovano je Udruženje građana „Služba traganja i spašavanja“ Banovići. Na Osnivačkoj skupštini održanoj u Radničkom domu, izabrano je rukovodstvo Udruženja i imenovani su njegovi organi – Skupština, Upravni odbor, predsjednik i sekretar. Za predsjednika UG „Služba traganja i spašavanja“ Banovići imenovan je Muamer Zrnanović, a za predsjednika Skupštine dr. Nermin Lapandić.

Općinski načelnik dr. Bego Gutić dao je punu podršku novonastalom Udruženju te istakao da je opravdano njegovo formiranje u Banovićima – imajući u vidu konfiguraciju terena, odnosno geografski položaj naše Općine i sve češću pojavu elementarnih nepogoda (vanrednih situacija). Kazao je da će se prema Općinskom vijeću uputiti inicijativa da se ovo Udruženje proglasi od posebnog značaja budući da mu je osnovna zadaća spašavanje ljudskih života.

Udruženje građana „Služba traganja i spašavanja“ Banovići osnovano je s ciljem spašavanja ljudskih života i materijalnih dobara na svim područjima i u svim okolnistima. U svom sastavu ima 6 timova: tim za traganje i spašavanje, za spašavanje na vodi i pod vodom, tim za protivpožarno djelovanje, alpinistički i medicinski tim te tim za podršku.