Održana peta vanredna sjednica Općinskog štaba civilne zaštite

Na današnjoj sjednici Općinskog štaba civilne zaštite donesene su sljedeće preporuke i naredbe:

– Preporučuje se javnim ustanovama i preduzećima, kao i svim privrednim subjektima koji obavljaju djelatnost na području općine Banovići, da svojim zaposlenicima omoguće popunjavanje trijažnog sanitarnog upitnika, uz dodatno pitanje „ Da li je zaposlenik bio ili trenutno nalazi u kontaktu sa osobom koja je rješenjem Općinskog sanitarnog ispektora stavljena u izolaciju?“.

– Naređuje se savjetima mjesnih zajednica na čelu sa predsjednicima Savjeta sa područja općine Banovići  da dostave spisak stanovnika preko 65 godina starosne dobi, koji nisu u mogućnosti sami obavljati kupovinu namirnica, lijekova, higijenskih potrepština i sl.

– Preporučuje se da se angažuju članovi savjeta mjesnih zajednica, a po potrebi i druga lica da organizuju dostavu namirnica, lijekova, higijenskih potrepština i sl.

– Preporučuje se da se pripreme i ažuriraju spiski lica koja imaju prebivalište na području mjesne zajednice, a nalaze se shodno rješenju nadležnog organa u „kućnoj izolaciji“, te po potrebi provjeravati da li se navedena lica pridržavaju naloženih mjera, te ukoliko se ne pridržavaju dojavljivati nadležnim organima uočena kršenja „kućne izolacije“

– Preduzimati druge mjere vezane za odvijanje normalnog života u mjesnim zajednicama vezano za prevenciju koronavirusa, a koje su iz nadležnosti mjesne zajednice, uključujući i preduzimanje higijensko- sanitarnih mjera.

– Donesena je i naredba o angažovanju komunalnog inspektora u trgovačkim centrima sa ciljem prevencije i provođenja mjera održavanja reda i mira u  trgovačkim centrima.

Sve navedene mjere savjeti mjesnih zajednica obavljat će u saradnji i koordinaciji sa resornom Općinskom službom za stambeno komunalne poslove, društvene djelatnosti i zajedničke poslove, a po potrebi i sa  Općinskim sanitarnim inspektorom, JZU “Dom zdravlja“ Banovići, Policijskom upravom Banovići, upraviteljima stambenih zgrada i drugim općinskim služabama za upravu, javnim ustanovama i preduzećima i drugim institucijama i privrednim subjektima sa područja općine Banovići.

Građani se pozivaju na poštivanje donesenih odluka viših nivoa vlasti, te se isti mole da prijave vezane za pojavu koronavirusa mogu uputiti na još jedan od brojeva Civilne zaštite, broj 035-743-473.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *