Održana prva sjednica Općinskog vijeća u ovoj godini

Općinsko vijeće Banovići zasjedalo je prvi put u ovoj godini i razmatralo dvadeset i jednu tačku dnevnog reda od kojih je devet tačaka dobilo jednoglasnu podršku.

-Nastavili smo dosadašnju praksu i donijeli Odluku o sufinansiranju vanlinijskog prevoza učenika osnovne škole sa područja mjesne zajednice Brezovača u iznosu od 50 posto, kao i Odluku o zdravstvenoj zaštiti kojom će zdravstveno osiguranje za lica u stanju socijalne potrebe biti obezbijeđeno iz općinskog budžeta za 2020. godinu, kazao je zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća Mirza Demirović. Odluke su dobile jednoglasnu podršku vijećnika.

Javne ustanove

Podršku je dobila i Odluka o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog konkursa-licitacije na lokalitetu poslovne zone Sadnice kojom su stečeni uslovi za objavu konkursa za prodaju prvih parcela. Odluka je usvojena sa 18 za (Klub PDA) i 3 suzdržana (2 SD BiH i 1 SDA). Razmatrane su dvije odluke iz javne ustanove „Dječije obdanište“ Banovići i to pravilnik o izmjenama i dopunama pravila o prijemu, upisu i boravku djece i program rada sa finansijskim planom. Odluke su usvojene sa 18 za (Klub PDA) i 3 suzdržana (2 SD BiH i 1 SDA). Programi rada JU „Centar za kulturu i informisanje“ i JU „Cenar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ sa finansijskim planom i uporednim pokazateljima za prethodnu godinu usvojeni su sa 17 glasova za (Klub PDA), 2 protiv (SD BiH) i 1 suzdržanim (SDA). Jednoglasnu podršku Općinskog vijeća dobili su programi rada JU „Centar za socijalni rad“ i JU „Javna biblioteka“, kao i Program rada Općinskog vijeća za 2020. godinu kojom je definisan raspored razmatranja tačaka iz nadležnosti ovog zakonodavnog tijela.

Sporazum o saradnji

Općinsko vijeće jednoglasno je dalo saglasnost Općinskom načelniku da potpiše sporazum o saradnji i obezbijedi finansijska sredstava za sportske igre mladih koje će se održati 4. juna 2020. godine u Banovićima. U okviru ove teme usvojen i Zaključak kojim Općinsko vijeće daje saglasnost Općinskom načelniku da nastavi pregovore i zaključi ugovor o saradnji u svrhu organizacije događaja u okviru SIM turneje radosti i takmičenja sportskih igrara mladih u Banovićima sa Udruženjem za sport i rekreaciju mladih – sportske igre mladih iz Sarajeva i zadužuje Općinskog načelnika da u okviru rebalansa budžeta za 2020. godine ili na neki drugi način obezbijedi sredstva za realizaciju ugovora.

Građevinsko zemljište

Utvrđene su bazne cijene za obračun naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta u 2020. godini i kretat će se u rasponu od 20-72 KM raspoređene po zonama, kao i prosječna konačna građevinska cijena u 2019. godini u iznosu od 600 KM. Prva je usvojena sa 18 za (Klub PDA) i 3 suzdržana (2 SD BiH i 1 SDA), a duga jednoglasno.

Imenovanja

Saglasnost za imenovanje Fuada Čergića na poziciju direktora JP „Vodovod i kanalizacija“ usvojena je sa 17 za (Klub PDA) i 2 protiv (SD BiH).

Sa 16 za (Klub PDA) i 2 protiv (SD BiH) usvojena je saglasnost za imenovanje  Rizaha Brigića na poziciju direktora JP „Toplana“ i Edisa Hodžića na poziciju direktora JU „Javna biblioteka“, dok je istim omjerom glasova,Denis Mekić imenovan za vršioca dužnosti direktora JP „Komunalno“ do okončanja konkursne procedure za imenovanje novog direktora ovog preduzeća.

Ostale odluke

Centralni vodovod u Banovići Selu, danas jednoglasno usvojenom Odlukom dat je na upravljenje mjesnoj zajednici, dok je Odluka o nabavci stalnog sredstva-opreme usvojena sa 18 za (Klub PDA) i 3 protiv (2 SD BiH i 1 SDA). Sa 17 za (Klub PDA) i 2 suzdržana (SD BiH) data je saglasnost za prodaju dva elektoenergetska objekta.

[fusion_gallery layout=”” picture_size=”” columns=”” column_spacing=”” gallery_masonry_grid_ratio=”” gallery_masonry_width_double=”” hover_type=”” lightbox=”yes” lightbox_content=”” bordersize=”” bordercolor=”” border_radius=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_gallery_image image=”https://banovici.gov.ba/wp-content/uploads/2020/02/34.-sjednica-Općinskog-vijeća-4.jpg” image_id=”6734″ link=”” linktarget=”_self” /][fusion_gallery_image image=”https://banovici.gov.ba/wp-content/uploads/2020/02/34.-sjednica-Općinskog-vijeća-2.jpg” image_id=”6732″ link=”” linktarget=”_self” /][fusion_gallery_image image=”https://banovici.gov.ba/wp-content/uploads/2020/02/34.-sjednica-Općinskog-vijeća-1.jpg” image_id=”6731″ link=”” linktarget=”_self” /][/fusion_gallery]

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *