Održana vanredna sjednica Općinskog štaba civilne zaštite Banovići

Zasjedao je Općinski štab civilne zaštite Banovići, održana je 1. vanredna sjednica na kojoj je razmatrana samo jedna tačka dnevnog reda „Analiza stanja sistema civilne zaštite općine Banovići“. Prema riječima komandanta Štaba, načelnika dr. Bege Gutića, ukazala se potreba za održavanjem vanredne sjednice s obzirom na trenutna dešavanja u svijetu i okruženju te njihovo eventualno odražavanje na sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini. S tim u vezi, potrebno je bilo da se otvore pitanja vezana za stanje civilne zaštite u Banovićima – čime se raspolaže kada su u pitanju materijalno-tehnička sredstva (opremljenost), raspoloživi ljudski resursi, njihova obučenost i koje su obaveze Štaba u slučaju proglašenja vanrednog stanja. Naglašeno je da iako je stanje u našoj zemlji zadovoljavajuće, zakonska obaveza je da se u ovakvim situacijama reagira adekvatno i pravovremeno.

Načelnik Štaba Fuad Brigić upoznao je članove da Općinski štab civilne zaštite Banovići raspolaže određenom opremom koja je svakako nedostatna za vanredne situacije i u slučaju potrebe neophodno bi bilo nabaviti kako osnovnu tako i specijalističku opremu za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih resursa. Posebno se osvrnuo na stanje skloništa sa kojima Općina raspolaže. U Banovićima je trenutno 12 registriranih skloništa i sva su u kolektivnim stambenim jedinicama (zgradama). Ona imaju smještajni kapacitet za 1.810 osoba. Uvidom stanja na terenu konstatirano je da na nekim skloništima treba uraditi određene zahvate kako bi se ista stavila u funkciju.

Nakon što su detaljno razmotrili sve opcije budućeg djelovanja i rada članovi Općinskog štaba civilne zaštite Banovići složili su se da je sigurnosna situacija u BiH povoljna, da trenutno nema potrebe poduzimati posebne preventivne mjere i  nema mjesta stvaranju panike među građanima.