Održane konsultacije za razvojne pravce tranzicijskog plana u okviru projekta „BiH SuTra“ (foto i video)

U okviru projekta „Održiva tranzicija Bosne i Hercegovine – Podrška tranziciji regiona bogatih ugljem (BiH SuTra)“ u Banovićima su održane konsultacije za razvojne pravce tranzicijskog plana. Prezentirane su ideje koje su nastale od strane lokalnih konsultanata i stručnjaka Štokholmskog instituta za okoliš (SEI), odnosno na konsultacijama održanim u BKC-u govoreno je na koji način općina Banovići može da nastavi aktivnosti vezane za održivu tranziciju. Javnost i zainteresirane strane iz civilnog, javnog, privatnog i nevladinog sektora općine Banovići upoznati su sa mjerama u pet prioritetnih oblasti Zelene agende, unutar razvojnih pravaca: dekarbonizacija (energija, klima i održivi transport), cirkularna ekonomija, smanjenje zagađenja, održiva poljoprivreda i zaštita prirode i biodiverziteta. Ovo su bile inicijalne (prve) konsultacije, čiji je cilj da se od zainteresiranih strana i instuitucija dobije povratna informacija koji su po njima prioriteti, čemu više posvetiti pažnju i šta preuzeti iz zemlje donatora (Švedske) ili nekih drugih zemalja Europske unije kako bi se upotpunilo lokalno znanje i iskustvo.

Projekat „Održiva tranzicija Bosne i Hercegovine – Podrška tranziciji regiona bogatih ugljem (BiH SuTra)“ vrijedan je 1,8 miliona eura.  Implementira ga Štokholmski institut za okoliš (SEI) u suradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, a finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i suradnju (SIDA). Planirano je da traje tri godine. Pored općine Banovići u projekat su uključene općine/gradovi Breza, Ugljevik i Živinice.  U projektu su se navedene lokalne zajednice pojavile sa različitim aktivnostima, a Banovići su kandidirali rješavanje pitanja, problema vodosnabdijevanja (rekonstrukcija primarne vodovodne mreže) i pitanja daljinskog grijanja (promjenu sistema grijanja). Dosadašnje aktivnosti naše Općine u oblasti pravedne tranzicije prepoznate su i od strane Energetske zajednice koja obezbijedila mjerne instrumente za mjerenje kvalitete zraka.