Općina Banovići i JP Elektroprivreda BiH potpisali Ugovor o suradnji i zakupu zemljišta u svrhu izgradnje „FNE Banovići Selo“

Sada i zvanično možemo reći da će općina Banovići biti među prvima u Tuzlanskom kantonu koja će početi koristiti obnovljive izvore energije, tzv. održivu ili zelenu energiju. U Sarajevu je potpisan Ugovor sa Javnim preduzećem „Elektroprivreda BiH“ u svrhu izgradnje fotonaponske elektrane „FNE Banovići Selo“. Ugovor o suradnji i zakupu zemljišta potpisali su: generalni direktor Elektroprivrede BiH Admir Andelija, izvršni direktor za kapitalne investicije Elektroprivrede Senad Salkić i načelnik općine Banovići dr. Bego Gutić.

„FNE Banovići Selo“ zajednički je projekat Općine i Elektroprivrede BiH, gdje je Elektroprivreda nosilac svih aktivnosti oko realizacije. Procijenjena vrijednost ukupne investicije je oko 15 miliona KM. Općina Banovići je sa svoje strane osigurala parcelu odnosno zemljište (100.050 m2), izvršila usklađivanje prostorno-planske dokumentacije i izdala urbanističku suglasnost za projekat. JP „Elektroprivreda BiH“ pripremilo je javni poziv za izgradnju koji će, kako je najavljeno, biti objavljen početkom naredne sedmice. Predviđeno je da izgradnja traje 15 mjeseci.