Općina Banovići i poljoprivredni proizvođači podnose aplikaciju UNDP-u za projekat vrijedan 210 hiljada KM

Potpisivanje izjave o partnerstvu sa dva poljoprivredna proizvođača općina Banovići je pripremila aplikaciju za kandidiranje projekta „Osjeti tradiciju domaćeg brenda Konjuha kroz jedinstvenu turističku ponudu“ prema Razvojnom programu Ujedinjenih nacija (UNDP). Cilj projekta je da se podrže poljoprivredni proizvođači kako bi se više otvorili ka agroturizmu. Njegova vrijednost je 210 hiljada konvertibilnih maraka, od čega će Općina osigurati skoro 50 hiljada (25 %), partneri (poljoprivredni proizvođači) 12 hiljada (6%), a ostatak sredstava obezbijedit će se putem donatora.

U okviru projekta planirana je: rekonstrukcija prizemlja objekta u Grab potoku, rekonstrukcija grijanja cijele zgrade (prelazak sa uglja na pelet i zamjena radijatora), promjena stolarije, opremanje namještajem 5 soba, sanacija mokrih čvorova i izgradnja vešeraja. Tu će biti smješten „Informativno-uslužni centar“, koji će osim informativnog segmenta pružati i uslužne djelatnosti za posjetioce Zaštićenog pejzaža „Konjuh“. Također, planirana je i nabavka i postavljanje 6 drvenih kućica za promociju i prodaju poljoprivrednih proizvoda, čime će se stvoriti pretpostavke za uključivanje većeg broja poljoprivrednika u projekat.

Konsultant na projektu je italijanska organizacija CISP. Rok za podnošenje aplikacije je 11. mart 2022. godine, a rezultati (da li je projekat odobren ili ne) biće poznat do kraja jula.

Općina Banovići na ovaj način pravi značajan iskorak u pogledu razvoja turizma i unapređenja svoje turističke ponude, ali i pomaže poljoprivrednike i unapređuje njihovu proizvodnju. To je jedan od prioritetni ciljeva koji su definirani u Strategiji razvoja Općine, ali i u programu rada općinskog načelnika i općinskog organa uprave.