Općina Banovići intenzivno radi na pripremi projekta “Lokalno partnerstvo za zapošljavanje” (LPZ)

Općina Banovići jedna je od dvadeset jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini koje intenzivno rade na uspostavi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje (LPZ) sa ciljem razvoja novih programa prekvalifikacije i zapošljavanja, kao bolje integracije nezaposlenih u lokalno tržište rada.

S tim u vezi, općinski načelnik dr. Bego Gutić u protekloj sedmici održao je radni sastanak sa predstavnicima udruženja „Nešto više“ sa kojima Općina Banovići nastoji postati dio projekta koji podržava Evropska unija u Bosni i Hercegovini, a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR) u Bosni i Hercegovini.

LPZ je osmišljen da se realizuje zajedničkim snagama i koordinacijom između lokalne uprave, službi za zapošljavanje, kompanija, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija na nivou lokalne zajednice.

Do kraja jula Općina Banovići će aplicirati za LPZ kojim će se, ukoliko isti bude odobren, obavezati da će ostvariti slijedeće rezultate; realizovati najmanje dva programa stručnog osposobljavanja u cilju olakšanja pristupa nezaposlenih tržištu rada, najmanje 60 nezaposlenih osoba povećati svoju konkurentnost na tržištu rada, najmanje 20 nezaposlenih osoba pohađati obuku „Osmisli svoju ideju“ i „Započni svoj posao“ prema MOR metodologiji uz poštivanje ravnomjernog sudjelovanja žena i razvoj ženskog poduzetništva, najmanje 35 osoba zaposliti u lokalnim kompanijama nakon pohađanja certificirane obuke inicirane od strane LPZ-a, odnosno samozaposliti nakon obuke „Osmisli svoju ideju“ i „Započni svoj posao“ prema MOR metodologiji, najmanje 5 nezaposlenih osoba registrovati mikro ili malo preduzeće i sudjelovati u dodatnoj obuci.

Projekat će trajati od 18 do 21 mjesec, a potpisivanje ugovora je planirano u decembru 2021. godine.