Općina Banovići osigurala jednokratnu novčanu pomoć za socijalno ugrožene penzionere – isplata u septembru

Banovićki penzioneri sa najnižim penzijama, a koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, dobit će jednokratnu novčanu pomoć  općine Banovići. Visina pomoći bit će naknadno utvrđena (ovisno o broju korisnika) i ona bi se trebala početi isplaćivati u septembru. Isplatu će vršiti  JU „Centar za socijalni rad“ u suradnji sa Udruženja penzionera-umirovljenika općine Banovići.

S tim u vezi, općinski načelnik dr. Bego Gutić održao je sastanak sa direktoricom Centra za socijalni rad Merimom Numanović i predsjednikom Udruženja penzionera  Sakibom Zejnilovićem. Na istom se razgovoralo o: visini novčane pomoći socijalno ugroženim penzionerima, o utvrđivanju kriterija za njenu dodijelu te početku i načinu isplate sredstava.