Općina Banovići uključena u projekat „Stare pruge za novu suradnju i iskustvo“

Projekat „Stare pruge za novu saradnju i iskustvo“ odobren je u sklopu programa prekogranične suradnje Bosne i Hercegovine i Republike Srbije. Partneri u projektu su općina Banovići, Udruženje za posao i poduzetništvo „LiNK“ Mostar i Forum civilne akcije „FORCA“ Požega. Glavni aplikant i nosilac većine administrativnih procedura je Udruženju građana “Business Innovation Programs“-BIPS iz Beograda. Ukupna vrijednost projekta je prema predloženom budžetu 395.300,00 eura od čega Europska unija finansira 84,9 %. Općini Banovići pripada 171.000,00 KM.

Cilj projekta u Banovićima je da se uvede inovativan turistički proizvod i integriše turistička prekogranična ponuda virtualnim povezivanjem Banovića i Požege uskotračnom prugom. Radit će se na uspostavljanju regionalnog turističkog klastera, a nakon spajanja aktera kreirat će se zajednički promotivni materijal, održati promocija ka turističkim agencijama i dva zajednička studijska putovanja za agencije/influencere.

Projekat „Stare pruge za novu suradnju i iskustvo” traje dvije godine (od datuma potpisivanja ugovora) i u toku su administrativne pripreme za potpisivanje ugovora, koje će uslijediti najkasnije do 14. decembra 2023. godine. Realizovat će se u tri faze i krajnji rok za njegovu implementaciju je maj 2025. godine.