Općina u projektu uspostave jedinstvenog adresnog registra

U organizaciji Službe za opću upravu, geodetske, imovinsko pravne poslove i katastar Općine Banovići, jučer je održana javna rasprava o utvrđivanju nacrta odluke o određivanju naselja i njihovih naziva u obuhvatu naseljenih mjesta, potvrđivanju ulica, trgova poslovnih zona, označavanju naseljenih mjesta, naselja i ulica njihovim nazivima, te numerisanju objekata na području općine Banovići.

Javna rasprava održana je s ciljem realizacije projekta „Uspostava Adresnog registra na području općine Banovići”, koji se realizuje u saradnji sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko pravne poslove Federacije Bosne i Hercegovine.

Projekat podrazumijeva uspostavu jedinstvenog adresnog registra, sa tačnim adresama boravka i označenim svim objektima koji do sada nisu bili numerisani na području cijele općine. Adrese će biti uređena po jedinstevnoj formuli i sadržavat će: naziv naseljenog mjesta, naziv naselja, naziv ulice ili trga i broj objekta.

U parlamentarnoj proceduri usklađivanje naziva naseljenih mjesta Seona, Lozna, Mrgan i Ćatići

U proteklom periodu održan je niz sastanaka sa predstavnicima mjesnih zajednica, kako bi se uskladilo stvarno stanje sa postojećim odlukama Općinskog vijeća, koje se odnose na navedenu oblast. U parlamentarnoj proceduri je pokrenut postupak za formiranje novih naseljenih mjesta na području koja obuhvataju postojeća naseljena mjesta Seona, Lozna, Mrgan i Ćatići. Postupak još uvijek traje te ova naseljena mjesta trnutno neće biti obuhvaćena nacrtom odluke koji je u fazi izrade, ali će biti uvrštena u isti odmah po okončanju parlamentarne procedure.

Takođe je, u proteklom periodu izvršen unos podataka u elektronsku bazu podataka i izvršeno ucrtavanje svih naselja, te održano je nekoliko sastanaka u mjesnim zajednicama. Prijedlozi, sugestije i primjedbe još uvijek se mogu slati nadležnoj općinskoj službi a nacrt odluke uskoro će se naći na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća Banovići, koje će donijeti konačnu odluku.

 

Dokument dostupan na službenoj web stranici Općine Banovići u prilogu obavijesti za poziv na javnu raspravu.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *