Općinska izborna komisija Banovići – Odluka o dopuni kandidata rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA BANOVIĆI

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA

Broj: 12-10-133/22

Datum: 23.08.2022. godine

Na osnovu člana 2.13 stav (1) tačka 3. Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20 i 51/22), a u vezi s članom 11. stav (4) Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), člana 15. Poslovnika o radu izborne komisije osnovne izborne jedinice Banovići, broj:05-06/16 od 13.06.2016. godine, i broj: 03-12/20 od 07.07.2020. godine, Zaključka broj: 12-10-108/22 od 12.08.2022.godine, Oglasa za dopunu kandidata rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima/ tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata broj: 12-10-109/22 od 12.08.2022.godine, Akta Općinskog Načelnika broj: 01-45-2253-1/22 od 17.08.2022. godine, Općinska izborna komisija Banovići na osmoj (8) redovnoj sjednici održanoj dana, 23.08.2022.godine donosi:

ODLUKU

za dopunu kandidata rezervog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata

ODLUKA