Općinski načelnik najavio povećanje plaća zaposlenim u javnim ustanovama

Plaće zaposlenih u šest banovićkih javnih ustanova bi u 2022. godini trebale biti povećane za 10 posto. Za ovu namjenu su u Prijedlogu budžeta Općine Banovići za narednu godinu planirana sredstva u iznosu od 108 hiljada konvertibilnih maraka. Kako je kazao općinski načelnik dr. Bego Gutić u razgovoru sa direktorima ustanova, svim ustanovama povećat će se godišnja tranša i navedeni iznos je sasvim dovoljan da se ostvari spomenuto povećanje.

Odluka o povećanju plaća zaposlenim u javnim ustanovama donijeta je na osnovu dostavljenih zahtjeva ustanova, ali ona predstavlja i realizaciju ranijih najava. Naime, načelnik Gutić je još tokom pripreme Nacrta bužeta Općine za 2022. godinu govorio da su plaće u ustanovama male i da ih treba povećati.

Povećanje se odnosi na sve zaposlenike, a zadatak ustanova je da do kraja godine urade izmjene rješenja o zaposlenicima te da u svojim Pravilnicima o radu izvrše izmjene koeficijenata u skladu sa najavljenim povećanjem. Također, obaveza direktora javnih ustanova biće da potpišu ugovor sa općinskim načelnikom o dinamici isplate sredstava za svaki mjesec (preporuka revizije), a istim će se regulirati i pravdanje sredstava na mjesečnom nivo.

Odluka o povećanju plaća zaposlenicima u javnim ustanovama: „Centar za kulturu i informisanje“. „Dječije obdanište“, Centar za socijalni rad“, Javna biblioteka“, Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ i „Sportsko kulturni centar“ Banovići stupit će na snagu po usvajanju Prijedloga budžeta Općine za 2022. godinu, koji bi se trebao razmatrati na sjednici Općinskog vijeća do kraja tekuće godine.