Općinski načelnik održao sastanak sa direktorima javnih ustanova i javnih preduzeća – govorilo se o „Projektu sufinansiranja zpošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih boraca 2021“

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona je 23. novembra objavilo Javni poziv za učešće u  „Projektu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih boraca 2021“. Za realizaciju navedenog  projekta predviđena su sredstva u iznosu od 400 hiljada konvertibilnih maraka, od kojih 200 hiljada KM obezbijeđuje Vlada TK (Ministarstvo za boračka pitanja TK), a preostalih 200 hiljada Federalni zavod za zapošljavanje. Javni poziv otvoren je 15 dana od dana objavljivanja i pravo učešća imaju pravni subjekti i poslodavci koji imaju registriranu djelatnost na području Tuzlanskog kantona i izmiruju sve zakonom propisane obaveze. Projektom je planirano sufinansiranje zapošljavanja i samozapošljavanja osoba u trajanju do dvanaest mjeseci.

Kako bi se na vrijeme apliciralo na objavljeni Javni poziv i zaposlio određeni broj djece šehida/poginulih boraca u općini Banovići, općinski načelnik dr. Bego Gutić organizirao je sastanak sa direktorima javnih ustanova i javnih preduzeća. Od istih je zatražio da uzmu učešće u projektu i da u skladu sa svojim potrebama, te pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji iskažu zahtjev za angažovanjem navedenih lica. Naglasio je da je broj pozicija svakako ograničen, ali svi mi imamo obavezu prema šehidima/poginulim borcima da radimo na zapošljavanju njihove djece. „Dobra stvar je ako se zaposli i jedna  osoba“ – kazao je načelnik Gutić.

Na evidenciji Biroa za zapošljavanje općine Banovići, prema posljednjem spisku, nalazi se 62 djece šehida/poginulih boraca koja traže posao. Riječ je osobama različitih zanimanja i različite stručne spreme.