Općinski načelnik potpisao Javni oglas o prodaji četiri parcele u „Zoni B“

Općinski načelnik dr. Bego Gutić potpisao je Javni oglas o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Banovići putem javnog nadmetanja – licitacije. U pitanju su četiri parcele u „Zoni B“ koje se prodaju radi izgradnje stambeno-poslovnih/stambenih objekata kolektivnog stanovanja sa obavezom izvođenja radova na pripadajućem vanjskom uređenju. Javni oglas biće objavljen u: dnevnim novinama „Oslobođenje“, na oglasnoj tabli i službenoj web stranici općine Banovići u ponedjeljak, 18.07.2022. godine.

Rok za dostavljanje prijava za javno nadmetanje je 60 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa, a postupak održavanja javnog nadmetanja će se održati u Sali za sastanke općine Banovići, dana 22.09.2022. godine sa početkom u 11 sati.