Općinski načelnik razgovarao sa direktorom JP BH Pošta – Tuzla na temu uspostava Adresnog registra u općini Banovići

Uspostava Adresnog registra na području općine Banovići bila je tema razgovora općinskog načelnika dr. Bege Gutića i Adina Huremovića, direktora Centra pošte Tuzla. Adresni registar je veoma bitan za rad JP BH Pošta, odnosno nesmetan rad poštara na terenu. Direktor Centra pošte Tuzla Adin Huremović zamolio je općinskog načelnika da se i u Banovićima započnu aktivnosti na istom što bi u konačnici olakšalo pravovremenu dostavu pošte na odgovarajuće kućne adrese građana.

Prema riječima načelnika Gutića aktivnosti na uspostavi Adresnog registra u općini Banovići već su pokrenute u prošloj godini. Nakon što je Općinsko vijeće usvojilo Odluku o uspostavi Adresnog registra, izvršen je popis naselja i broja stambenih jedinica u svakom od njih. U međuvremenu raspisan je tender za nabavku kućnih brojeva, odnosno adresnih pločica i tabli sa nazivima ulica i trgova. Zato su osigurana sredstva u budžetu Općine i završetak projekta očekuje se do kraja godine.

U razgovoru sa direktorom Huremovićem načelnik Gutić ukazao je i na problem koji muči građane Banovića, a tiče se rada BH Pošte u ovom gradu. Zbog usporenog rada šalterskih radnika stvaraju se veliki redovi ispred objekta što bi se trebalo konačno riješiti.