Općinski načelnik ugostio predstavnike Udruženja Prijateljstva i međusobne pomoći balkanskih zemalja iz Turske

U posjeti općini Banovići boravili su predstavnici Udruženja Prijateljstva i međusobne pomoći balkanskih zemalja (BDYD) iz Republike Turke, koji rade na povezivanju (bratimljenju) turskih općina i općina sa prostora Balkana.  S općinskim načelnikom dr. Begom Gutićem razgovarali su o organizaciji iftara tokom ramazana u Banovićima, ali i o uspostavljanju prijateljskih odnosa i stalne suradnje naše Općine sa općinom Ejub Sultan iz Istambula. Riječ je o Općini koja broji preko 500 hiljada stanovnika, nalazi se u  europskom dijeu Istambula i prepoznatljiva je po turizmu.

Prema riječima Yalcina Yilmaza, pomoćnika predsjednika BDYD-a, orgnizovanje iftara za građane Banovića bio bi prvi korak ka bratimljenju općina Banovići i Ejub Sultan, a na iftar bi došla i delegacija općine Ejub Sultan. Tada bi se dogovorili i prvi koraci buduće suradnje.

Načelnik Gutić upoznao je goste iz Turske da općina Banovići već ima uspostavljene prijateljske odnose sa turskom općinom Kartal i da je od od prošle godine član Unije gradova i općina turskog svijeta. Proširivanje prijateljskih veza i suradnje i sa drugim turskim općinama je dobra stvar jer je Banovićima potrebna podrška i pomoć prijatelja u realizaciji određenih projekata.

Dogovoreno je da iftar zajednički organiziraju Udruženje Prijateljstva i međusobne pomoći balkanskih zemalja (BDYD), Općina i MIZ Banovići. Biće upriličen za oko 800 osoba i to u restoranu Radničkog doma. Tačan datum znat će se vrlo brzo – nakon tehničkih usaglašavanja.