Općinsko vijeće Banovići usvojilo Nacrt budžeta Općine za 2023. godinu

U Nacrtu budžet općine Banovići za 2023. godinu planiran je u iznosu od 14.371.000,00 konvertibilnih maraka i kao takav dobio je većinsku podršku vijećnika. 14.299.800,00 KM odnosi se na planirane prihode, a 72.000,00 maraka na prihode od domaćeg zaduženja. Naime, planirani prihodi i rashodi su za skoro 3 % manji nego u tekućoj godini.

Prema riječima općinskog načelnika dr. Bege Gutića čekaju se nove projekcije Federalnog i Kantonalnog ministarstva finansija i za očekivati je da Prijedlog budžeta Općine za narednu godinu bude veći u odnosu na usvojeni Nacrt. Kako je kazao, konačan Prijedlog budžeta sigurno će sadržavati nove budžetske pozicije koje se odnose na socijalna pitanja (socijalne kategorije) i povećat će se sredstva u oblasti socijalne politike.

U cilju izrade što kvalitetnijeg Prijedloga budžeta općine Banovići za 2023. godinu, klubovima vijećnika, vijećnicima i svim zainteresovanim subjektima dat je rok od 15 dana za dostavljanje primjedbi, sugestija i prijedloga, a u roku od 30 dana održat će se i javna rasprava. Većinsku podršku vijećnika dobio je i Izvještaj o izvršenju budžeta Općine za prvih 9 mjeseci 2022., čija realizacija je skoro 60 %.

Dugotrajna rasprava vodila se oko zahtjeva javnih preduzeća „Toplana“ i „Vodovod i kanalizacija“ Banovići za davanje suglasnosti na cijene komunalnih usluga. Na prijedlog navedenih javnih preduzeća izvršena je korekcija (povećanje) cijena komunalnih usluga – cijene grijanja i cijene vode. Kako se moglo čuti u obrazloženju, u proteklom periodu nije se vodilo dovoljno računa  (nije se dovoljno ulagalo) u ova dva preduzeća, a s druge strane stigla nam je energetska kriza, povećanje cijene energenata i drugih ulaznih komponenti čime je ugroženo njihovo poslovanje. Vezano za Toplanu, Vijeće je zadužilo upravu da u narednom periodu iznađe mogućnost nabavke i ugradnje kalorimetara kako bi građani plaćali stvarnu količinu utrošene toplotne energije.

Vijećnici Općinskog vijeća Banovići su većinom glasova prihvatili i Izvještaj o komunalnoj usluzi održavanja čistoće i održavanju javnih površina  te Izvještaj o ljetnom održavanju cesta na području Općine za 2022. godinu. Također, razmatrali su Informaciju o suradnji Službe civilne i protivpožarne zaštite sa Kantonalnom upravom civilne zaštite i ista je primljena k znanju.