Općinsko vijeće Banovići usvojilo rebalans budžeta Općine za 2022. godinu

Na 21. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Banovići usvojene su izmjene i dopune budžeta općine Banovići za 2022. godinu.  U tekućoj godini budžet Općine planiran je u iznosu od skoro 13 miliona i 500 hiljada konvertibilnih maraka, a takozvanim rebalansom došlo je do povećanja i prihoda i rashoda. Ukupni prihodi i primici uvećani su za nešto više od 1.370.500,00 KM ili 10,2 %, a rasodi za 2.282.750,00 maraka ili 16,99 %.

Prema riječima općinskog načelnika dr. Bege Gutića do rebalansa je došlo zbog rasta primljenih transfera sa viših nivoa vlasti (Vlade TK i Vlade FBiH) i ovim budžetom bit će obuhvaćeno povećanje plaća za 5 % uposlenim u jedinstvenom općinskom organu i u svim javnim ustanovama.

Prije usvajanja izmjena i dopuna budžeta, podršku Općinskog vijeća dobili su i izvještaji o izvršenju budžeta i korištenju budžetske rezerve za prvih šest mjeseci  2022. godine. U prvom polugodištu tekuće godine ostvaren je pozitivan finansijski rezultat od 415 hiljada KM, a u istom periodu je realizirano nešto preko 42 % planiranog izosa iz tekuće rezerve.

Na 21. sjednici OV Banovići vijećnici su, između ostalog, usvojili i: Odluku o dodijeli općinskih priznanja te Odluku o stipendiranju učenika i studenata sa područja općine Banovići za školsku/akademsku 2022./2023. godinu.

U povodu 10. septembra, Dana općine Banovići bit će dodijeljena tri općinska priznanja. Priznanje “Počasni građanin općine Banovići” uručit će se dr. Husi Golaću, “Povelja Općine” Organizaciji demobilisanih boraca (ODB) Banovići, a “Plaketa Općine” JU „Centar za kulturu i informisanje“ Banovići.

Za stipendiranje učenika i studenata, u narednoj školskoj/akademskoj godini (2022./2023.), iz budžeta će se izdvojiti 85 hiljada maraka, 10 hiljada više nego prošle godine. Bit će isplaćeno 100 stiupendija – 50 učenicima srednjih škola (u mjesečnom iznosu od 70 KM) i 50 studentima (u iznosu po 100 maraka).