Općinsko vijeće Banovići

Budžet realizovan sa blizu 85%. Ukupni prihodi nešto veći od 9 miliona.

Redovna, 26. sjednica Općinskog vijeća Banovići održana je u znaku rasprave o izvršenju Budžeta za 2018. godinu. Budžet je realizovan sa 9.510.476 konvertibilnih maraka ili 85 posto i dobio je podršku većine vijećnika (19 za – Klub PDA i 2 protiv – SDP).

– Prihodi za prošlu godinu su bili 9.510.476, rashodi 6.283.982 miliona konvertibilnih maraka,  kapitalni izdaci su bili veoma visoki i to negdje oko 2.460.000 i ostvaren je ukupan pozitivni finansijski rezultat od 224.337 konvertibilnih maraka, – kazao je Nermin Delagić, predsjedavajući Općinskog vijeća, te je naglasio da su realizovani svi planirani projekti u protekloj godini kao i izmirene obaveze prema budžetskim korisnicima.

Na dnevnom redu sjednice našlo se i nekoliko izvještaja i programa rada javnih ustanova od kojih su Program rada i finansijski plan JU „Centar za socijalni rad“ Banovići sa uporednim pokazateljima iz prethodne godine i Izvještaj Sportsko-kulturnog centra Banovići dobili podršku većine (19 za – Klub PDA i 2 suzdržana – SDP). Sličnim omjerom glasova ( 19 za – Klub PDA i 2 protiv – SDP) usvojen je Izvještaj o radu i finansijski izvještaj JU „Centar za socijalni rad“ Banovići.

Značajno povećanje broja brisanih sa evidencije Biroa za zapošljavanje

U nastavku sjednice Općinsko vijeće je razmatralo Informaciju Biroa za zapošljavanje Banovići za 2018. godinu iz koje je vidljivo da se krajem 2018. godine na evidenciji Biroa našlo 4.604 lica što je za 292 lica manje u odnosu na godinu ranije.

– Sa evidencije nezaposlenih osoba u toku 2018. godine brisano je 1791 osoba od kojih je zaposleno 1105, dakle moramo uzeti u obzir da je došlo do značajnog povećanja broja osoba u ovom segmentu. Ovdje bih posebno istakao problem odlaska mladih u inostranstvo i eventualnog povratka određenog broja osoba iz inostranstva. Prošle godine je sa prostora opštine Banovići u inostranstvo otišlo 331 osoba, a u međuvremenu se vratilo 80 osoba tako da je to ta realna razlika od 259o osoba,-  istakao je Delagić.

Jednoglasnom podrškom Općinsko vijeće usvojene su predložene odluke i to:Odluka o ustupanju stalnog sredstva na upravljanje, Odluka o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju raskrsnice regionalne ceste R 469 „Ribnica-Banovići“, ST. 1+580 u Banovićima, Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje predviđenih radova zbog proširenja PK „Grivice“ i PK „Turija“, Odluka o ustupanju stalnog sredstva na upravljanje (kanalizacioni kolektor: Stražbenica – Mašinoremont – TS „Mušići“- naselje Borac), Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju ceste u naselju Beširovići u okviru projekta „Rekonstrukcija i asfaltiranje ceste“ u naseljenom mjestu Omazići, dionica Beširovići-Đerzići u Banovićima, Odluka o izmjeni Odluke o obaveznom prikupljanju i odvozu kućnog smeća i krupnog otpada na području općine Banovići, kao i Zahtjev za dopunu Zaključka Općinskog vijeća broj: 10/01-02-43/13 od 28.02.2013.godine koji se odnosi na cijene komunalne usluge.

Sa 19 za – Klub PDA i 2 suzdržana – SDP glasa usvojena je i Odluka o razrješenju predsjednika Općinske izborne komisije koji je podnio ostavku Općinskom vijeću na ovu funkciju.

Na kraju sjednice Općinskog vijeća primljena je k znanju i pozitivno ocjenjena Informacija o izdatim odobrenjima za rad za obavljanje samostalne djelatnosti za 2018. godinu za područje općine Banovići iz koje je vidljivo povećanje broja zahtjeva  fizičkih lica za obavljanje samostalne djelatnosti u odnosu na 2017. godinu.

Sa dnevnog reda 26. redovne sjednice povučene su dvije takče dnevnog reda o kojima se nije raspravljalo i to Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o usvajanju regulacionog plana individualnog stambenog naselja „Pranići“ u Banovićima i Davanje saglasnosti na pravila o izmjeni i dopuni pravila o organizovanju i radu JU „Dječije obdanište“ Banovići broj: 01-148/10 od 29.12.2010. godine.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *