Općinsko vijeće do kraja godine oslobodilo od plaćanja komunalnih naknada, taksi, zakupa o privremenom korištenju javnih površina, poslovnih zgrada, prostora i garaža pravna i fizička lica i javne ustanove i preduzeća

Na 39. redovnoj sjednici Općinsko vijeće je do kraja godine oslobodilo od obaveza plaćanja pravna i fizička lica te javna preduzeća i ustanove za poslovne prostore, zgrade i garaže u kojima se nije obavljala djelatnost, odnosno koji su prekinuli rad zbog proglašenja stanja nesreće izazvanog pandemijom koronavirusa. Iz istog razloga pravna i fizička lica koja nisu obavljala djelatnost oslobođena su plaćanja komunalne takse i komunalne naknade do kraja godine. Takođe će, do kraja tekuće godine, sva pravna i fizička lica biti oslobođena plaćanja naknada za privremeno korištenje javnih površina koja su predviđena Odlukom o privremenom korištenju javnih površina i visini naknada na području opštine Banovići.

-„Ovim Odlukama smo kao Općinsko vijeće oslobodili 81 subjekt sa području opštine Banovići od plaćanja u domenu komunalnih naknada, komunalnih taksi, zakupa za dodjelu određenih prostora o privremenom  korištenju javnih površina i visini naknade koja se redovno plaćala za te svrhe“, – kazao je predsjedavajući Općinskog vijeća Banovići Nermin Delagić. On je istakao da je Općinsko vijeće prethodno po Odluci o komunalnim naknadama oslobodilo od plaćanja lica čija su mjesečna primanja ispod prosjeka u Federaciji BiH, koji je u momentu donošenja Odluke iznosio 835 KM.

Prihvaćena Inicijativa vezana za mogućnosti oslobađanja od komunalnih naknada

Nakon duže rasprave po ovim pitanjima, općinski načelnik Midhat Husić je istakao da prihvata Inicijativu Kluba PDA da za narednu sjednicu pripremi prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi, te da će čim budu stvoreni zakonski preduslovi, sve građane osloboditi od plaćanja komunalne naknade.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima, koji je usvojila Skupština Tuzlanskog kantona nije stupio na snagu do ove sjednice, te nije mogao biti ni razmatran.

Usvojenim Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima TK predviđeno je, stavom (1), da se vlasnici odnosno korisnici iz člana 24. stav (1) ovog Zakona, koji se finansiraju iz budžeta, te objekti i neizgrađeno građevinsko zemljište vjerskih zajednica, oslobode plaćanja komunalne naknade i stavom (2) predviđa se da Općinsko/gradsko vijeće može posebnim propisom osloboditi od obaveza plaćanja komunalne naknade i druge vlasnike, odnosno korisnike iz člana 24. stav (1) ovog Zakona.

Rebalans Budžeta za 2020. godinu

Na jučerašnjoj sjednici Općinsko vijeće je usvojilo i  predložene izmjene i dopune Budžeta za 2020. godini, kojima je Budžet umanjen za 6.93% i iznosi 10.893.190 maraka. Umanjenje je nastalo kao posljedica pandemije koronavirusa i odnosi se na porezne prihode, dok su neporezni prihodi i tranferi ostali nepromjenjeni. Ukupnim Rebalansom predloženi rashodi, izdaci i finansiranje umanjeni su za 119.056 KM tako što se tekući rashodi i transferi umanjuju za 635.056 KM dok se kapitalni transferi i izdaci uvećavaju za 516 hiljada KM. Sredstva od 692.544 KM pokrit će se iz viška prihoda prethodne godine.

-„Budžet Općine Banovići je smanjen po osnovu prihoda za 811 hiljada KM, ali uzimajući u obzir dobro planiranje budžeta moramo reći da će svi programi i projekti koji su planirani biti realizovano u onoj mjeri kako to predviđa dinamika Općinskog načelnika i njegovih službi“, – kazao je predsjedavajući Općinskog vijeća Nermin Delagić. Istakao je i to da su ovim Budžetom planirana četiri miliona KM za kapitalna ulaganja, a naglasio je i da je posebno zadovoljan što je Općinski načelnik smogao snaga da zajedno sa svojim službama i uz podršku Općinskog vijeća pomogne javne ustanove koje nisu radile za vrijeme trajanja pandemije koronavirusa.

Rebalansom su povećana izdvajanja za kapitalne investicije u iznosu 475 hiljada KM i ona će u 2020. godini iznositi 4.085.810 KM, što je najveće poslijeratno izdvajanje za kapitalne investicje, istakao je načelnik Husić. Povećana su izdvajanja za sport, poljoprivredu, obrt i poduzetništvo te obrazovanje i socijalnu zaštitu.

Stanje izvorišta pitke vode Studešnica i Krabanja – Traži se hitna rekacija nadležnih institucija

Vijećnicu su razmatrali i aktuelno stanje vezano za učestalo zamućivanje pitke vode na području opštine Banovići.

-„Problemi oko zamućivanja vode ponovo su aktuelni u Banovićima, izvorišta Studešnica i Krabanja su izdašna ali u vrijeme kiša i kada se vrši neplanska eksploatacija od strane JP Šume TK d.d. Kladanj, na prostoru gdje se nalaze ova izvorišta, tzv. Vrtače, dolazi do zamućenja vode zbog čega u posljednje vrijeme građani Banovića često imaju vodu lošeg kvaliteta. Zbog toga smo na današnjoj sjednici  bili jednoglasni u stavu da se pokrene postupak i da se stvori odgovornost prema licima ili preduzećima koja gazduje ovim područjem, te da se time bave nadležne insitucije“, naveo je Delagić. Vodu sa izvorišta Studešnica i Krabanja koristi oko osam hiljada stanovnika i prema riječima Delagića, zbog neplanske ekspoatacije koja dovodi do mućenja vode, postoji mogućnost eventualnog zagađenja vode i zdravstvenih problema korisnika pitke vode sa navedenih izvorišta. S tim u vezi Općinsko vijeće je nakon duže rasprave usvojilo i nekoliko Zaključaka koji će biti proslijeđeni nadležnim institucijama.

Prvim Zaključkom Općinsko vijeće Banovići traži od Federalnog vodnog inspektora i inspektora za zaštitu okoliša da hitno izvrše inspekcijski pregled nadzora na licu mjesta (lokalitet korita Okretaljka i put hlorna stanica-izvorište Studešnica, lokalitet jalova glava-kojis e nalaze u prvoj i drugoj zaštitnoj zoni sanitarne zaštite) zajedno sa predstavnicima JP Šuma TK d.d. Kladanj, JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovići i Općine Banovići, te nakon toga postupe u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, obzirom da prema saznanjima Federalni vodni inspektor do danas nije izvršio uviđaj na licu mjesta na zahtjev JP „Vodovod i kanalizacija“ od 17.06.2020.

Drugim Zaključkom Općinsko vijeće Banovići traži od kantonalne Uprave za inspekcijske poslove da izvrši inspekcijski nadzor na licu mjesta na lokalitetu Korita-Okretaljka, put hlorna stanica-izvorište Studešnica i lokalitet Jelova glava koji se nalaze u prvoj i drugoj zoni sanitarne zaštite i utvrdi da li JP Šume TK Kladanj vrši sječu i druge radove u skladu sa poštivanjem odredaba odluke  o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama izvorišta vode za piće Studešnica za javno vodosnadbijevanje opštine Banovići (Službene novine TK, broj: 9/10)

Trećim Zaključkom vezanim za istu problematiku, zaduženi su predstavnici JP Šume TK Kladanj, JP Vodovod i kanalizacija i Općina Banovići da zajedno na licu mjesta utvrde način, vrste i obim sanacionih radova (čišćenje vrtača i izrada brana) te rokove za izvođenje kojim bi se spriječile neželjene posljedice zamućivanja vode izvorišta Studešnica. Krajnji rok za provođenje ovih aktivnosti je 31.08.2020. godine.

S obzirom na stručno mišljenje Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo od 10.01.2020. godine kojim se otklanja utvrđeni nedostatak vezano za zahtjev Općine Banovići, a koji se odnosi na donošenje odluke o zonama sanitarne zaštite za izvorišta Krabanja, Općinsko vijeće Banovići traži od Vlade TK i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da hitno donesu odluku o uspostavi zona zaštite za izvorište Krabanja, rečeno je u četvrtom Zaključku. Petim su zaduženi, Stručna služba Općinskog vijeća, nadležne općinske službe i JP Vodovod i kanalizacija da prikupe sve relevantnu dokumentaciju (tehničku dokumentaciju, informacije, izvješataje, zaključke Općisnkog vijeća, zapisnike, rješenja i drugo) za period 2002-2020, a koji se odnose na problematiku zamućivanja vode a izvorištu Studešnica i Krabanja. Sav prikupljeni materijal uputiti prema Kantonalnom tužilaštvu a sve u cilju utvrđivanja odgovornosti fizičkih i pravnih lica za dugogodišnji i učestali problem zamućivanja vode.

Ostali akti Općinskog vijeća

U nastavku sjednice, Općinsko vijeće je prihvatilo nekoliko Informacija o radu javnih institucija za proteklu godinu. Prema riječima predsjedavajuće Nermina Delagića, Policijska uprava Banovići je u potpunosti odgovorila svojim obavezama kada su u pitanju poslovi i zadaci iz djelokruga rada unutrašnjih poslova. Svojim zadacima su odgovorili u Poreznoj ispostavi Banovići i Birou za zapošljavanje. Prihvaćena je  i Informacija o izdatim odobrenjima za rad za obavljanje samostalnih djelatnosti za 2019. godinu na području opštine Banovići i nekoliko izmjena Odluka vezanih za javni parking prostor, te usvojeno nekoliko odluka iz oblasti geodetske i imovinsko pravnih poslova. Na kraju sjednice, vijećnici su dali saglasnost na imenovanje Nisveta Mustajbašića za direktora JP „Komunalno“ d.o.o. Banovići.

 

[fusion_gallery layout=”” picture_size=”fixed” columns=”” column_spacing=”” gallery_masonry_grid_ratio=”” gallery_masonry_width_double=”” hover_type=”” lightbox=”yes” lightbox_content=”” bordersize=”” bordercolor=”” border_radius=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_gallery_image image=”https://banovici.gov.ba/wp-content/uploads/2020/07/Sjednica-Općinskog-vijeća-Banovići-39.-reodvna-3.jpg” image_id=”8172″ link=”” linktarget=”_self” /][fusion_gallery_image image=”https://banovici.gov.ba/wp-content/uploads/2020/07/Sjednica-Općinskog-vijeća-Banovići-39.-reodvna-2.jpg” image_id=”8171″ link=”” linktarget=”_self” /][fusion_gallery_image image=”https://banovici.gov.ba/wp-content/uploads/2020/07/Sjednica-Općinskog-vijeća-Banovići-39.-reodvna-1.jpg” image_id=”8170″ link=”” linktarget=”_self” /][/fusion_gallery]

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *