Općinsko vijeće – Na dnevnom redu rasprava o budžetu za narednu godinu

U skladu sa Poslovnikom o radu i Zaključkom Kolegija zakazana je 22. redovna sjednica koja će se održati u četvrtak 27.12.2018. godine. Na sjednici će se razmatrati dvanaest tačaka dnevnog reda i to kako slijedi:

 1. Prijedlog budžeta Općine Banovići za 2019. godinu,
 2. Prijedlog odluke o izvršenju budžeta Općine Banovići za 2019. godinu,
 3. Prijedlog programa rada Općinskog vijeća za 2019. godinu,
 4. Prijedlog odluke o davanju na korištenje objekta „Sportska dvorana“ sa pripadajućim zemljištem javnoj ustanovi „Sportsko kulturni centar“ Banovići,
 5. Prijedlog odluke o usvajanju plana parcelacije u MZ Podgorje lokalitet „Bagremik“ u Banovićima,
 6. Prijedlog odluke o usvajanju plana parcelacije (promjena oblika, dimenzije i površine građevinske parcele K.Č. broj: 599/111 KO Banovići),
 7. Prijedlog odluke o promjeni statusa nepokretnosti – put,
 8. Prijedlog odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog konkursa – licitacije na lokalitetu „Zona B“,
 9. Prijedlog odluke o potvrđivanju rješenja o dodjeli građevinskog zemljišta,
 10. Prijedlog rješenja o imenovanju komisije za vođenje pregovora sa reprezentativnim sindikatom javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Banovići,
 11. Informacija o stanju šehidskih obilježja na području opštine Banovići,
 12. Informacija o izvršenim aktivnostima na deminiranju, obilježavanju rizičnih površina od mina i uklanjanju NUS-a na području opštine Banovići u toku 2018. godine.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *