Općinsko vijeće podržalo inicijativu za nabavku novog kotla za centralno grijanje

Vijećnici Općinskog vijeća Banovići na današnjoj su sjednici razmatrali pet tačaka dnevnog reda od kojih je inicijativa za nabavku kotla za centralno grijanje izazvala najveću pažnju.  Sa 20 glasova za (18 PDA i 2 SDP) i jednim suzdržanim (PDA) usvojena je inicijativa JP „Toplana“ d.o.o. Banovići u okviru koje je naglašeno je neophodno nastavi izgradnju lokalne zajednice i kontinuirano raditi na njenom unapređenju. Nabavkom novog kotla za centralno grijanje osiguralo bi se pouzdanije grijanje, smanjilo aerozagađenje te omogućilo proširenje mreže korisnika.

– Ovim bi se stvorili uslovi za priključenje na daljinsko grijanje svih postojećih objekata užeg područja grada i veće mogućnosti dalje stambene izgradnje drugih privrednih objekata koji zahtjevaju adekvatno zagrijavanje, kazao je predsjedavajući Općinskog vijeća Nermin Delagić i dodao da je posebno značajno što će se kroz nabavku novog kotla smanjiti problem aerozagađenja koji je posebno izražen u zimskim uslovima.

Realno je očekivati da se do 2021. godine instalira novi kotao i počne pouzadnija isporuka toplotne energije iz gradske toplane ukoliko se odluči na ovaj potez i obezbijede finansijska sredstva, kazao je direktor JP „Toplana“ Rizah Brigić. Po njegovim riječima okvirni proračun za novi kotao kreće se oko 2 miliona KM.

Ostale odluke

Općinsko vijeće danas je dalo saglasnost na predloženi pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog organa državne službe Općine Banovići broj: 01-05-1122/17 od 11.07.2017.godine, broj: 01-05-1732/17 od 01.11.2017. godine, broj: 01-05-876/18 od 04.05.2018. godine i broj: 01-05-1750/18 od 06.09.2018. godine. Za ovu saglasnost glasalo je 19 vijećnika (PDA) dok su 3 vijećnika bila suzdržana (2 SDP i 1 PDA).  Data je i saglasnost na operativni program radova održavanja cesta u zimskom periodu na području općine Banovići za 2019/2020 godina za koju je glasao 21 vijećnika za (19 PDA i 2 SDP) dok je jedan bio suzdržan (PDA).

Jednoglasnu podršku Općinskog vijeća dobila je predložena odluka o usvajanju plana parcelacije u ulici ZAVNOBiH-a i primljena k znanju informacija o izdatim rješenjima za prolaz kroz zone zabrane saobraćaja  za period 01.01.2019. godine do 30.09.2019. godine.

Sa dnevnog reda današnje sjednice povučen je Prijedlog odluke o pristupanju sporazuma načelnika za klimu i energiju u izradi Akcionog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *