Osigurana sredstva za drugu fazu radova na objektu OŠ Banovići – utopljavanje i izrada termofasade

Osigurana su namjenska sredstva za drugu fazu radova na objektu Javne ustanove Osnovna škola Banovići. Za ovu namjenu Vlada Tuzlanskog kantona izdvojit će 115.000,00 konvertibilnih maraka i radi se o nastavku projekta „Provođenje mjera energetske efikasnosti na objektu Osnovne škole Banovići – utopljavanje i izrada termofasade“.

Vlada TK (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice) finansirala je i prvu fazu radova na utopljavanju i izradi termofasade na školskom objektu sa 110 hiljada KM. Realizacijom druge faze kompletan objekat škole bi bio u potpunosti toplotno izoliran, što bi u konačnici trebalo doprinijeti smanjenju potrošnje toplotne energije, električne energije i uštedi finansijskih sredstava Ustanove.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Akcioni plan energetske efikasnosti javnih objekata na području TK za 2023. godinu. Njegova vrijednost je 866.500,00 KM i obuhvaćeno je 10 objekata u nekoliko općina/gradova. Jedan od njih je i objekat OŠ Banovići.