Otvoreno igralište za djecu i informativno edukativni centar “Konjuh lab”

U okviru projekta ”Biodiverzitet za lokalni razvoj – inovativni model participativnog upravljanja zaštićenim pejzažom ”Konjuh” kojeg realizuje Ambasada Italije u Bosni i Hercegovini, danas su na lokalitetu zaštićenog pejzaža „Konjuh“ u Banovićima okončana i puštena u funkciju dva značajna projekta. Riječ je o uređenju prostorija informativno edukativnog centra i izgradnji igrališta za djecu sa posebnim potrebama.

Uskoro novi projekti

U novouređenim prizemnim prostorijama zgrade Grab potok u Mačkovcu otvoren je informativno edukativni centar „Konjuh lab“ koji je uređen i opremljen kancelarijskim materijalom i računarskom opremom. Projekat je vrijedan 30 hiljada konvertibilnih maraka i doprinijet će poboljšanju uslova za rad nevladinog sektora, promociji i razvoju turizma na području općine Banovići. Realizovan je zajedničkim naporima Općine Banovići i italijanske nevladine organizacije CISP u BiH.

-„Dugo smo tražili mogućnost za otvaranje jednog ovakvog centra jer smo imali jako puno materijala koji je trebalo izložiti, pokazati i koje je trebalo značiti poziv svima ostalima da nam se pridruže. Zahvaljujući naporima načelnika dr. Bege Gutići uspjeli smo i danas se nalazimo u prelijepim prostorijma „Konjuh lab“ koji će ukoro da rezultira novim projektima“, – kazala je Jasmina Ovčina, direktorica CISP Tuzla.

Sve dosadašnje aktivnosti četverogodišnjeg projekta bile su bazirane na bidiverzitetu i zaštiti okoliša, a u nastavku će u biodiverzitet biti uključen razvoj turizma.

-„Općina Banovići je svojim planom definisala turističku djelatnost kao jednu od prioritetnih djelatnosti koju  namjeravamo razvijati i naša namjera je da u narednom periodu formiramo međunarodni kamp za izviđače i to će biti jedna od naših turističkih ponuda, s kojom ćemo izaći u svijet turizma i privući turiste koji će se vraćati u Banoviće“, – kazao je načelnik dr. Bego Gutić.

Opremljeni prostor će se koristiti za potrebe CISP-a, odrereda izviđača „Plamen“ Banovići, ali sve druge organizacije koje su uključene u mrežu „Konjuh lab“ za zajedničke sastanke, za radionice u prirodi i kreiranje nekih novih inicijativa, definisano je danas potpisanim sporazumom o korištenju prostorija.

Igralište za više aktivnosti u prirodi

Također, danas je pušteno u funkciju igralište za djecu sa smetnjama u razvoju u neposrednoj blizini hotela Zlača. U okviru igrališta postavlje su ljuljaške i vrteške za djecu, te izvršena sadnja drveća. Izgradnja ovog terena je posebno značajna za korisnike Centra za inkluzivni razvoj, jer se radi o parku koji će doprinijeti kvalitetu života djece sa poteškoćama u razvoju, gdje se moći organizovati mnoge aktivnosti u prirodi, naveo je koordinator Centra Mersudin Šehić.