Poboljšan sistem javne rasjete u gradskom području Banovića – postavljene energetski efikasne „LED“ svjetiljke

U zadnje vrijeme je sistem javne rasvjete na području grada Banovića u značajnoj mjeri unaprijeđen, a sve s ciljem postizanja bolje energetske učinkovitosti i smanjenja potrošnje električne energije. Na 14 lokacija, u 9 gradskih ulica, urađena je zamjena postojećih (zastarjelih) rasvjetnih tijela novim „LED“ svjetiljkama, odnono postavljeno je ukupno 436 energetski efikasnih svjetiljki. Radovi su koštali nešto preko 140.000,00 konvertibilnih maraka (sa PDV-om) i iste su finansirali Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH i općina Banovići. Fond za zaštitu okoliša je za ovu namjenu izdvojio  51.000,00 KM, a Općina oko 90 hiljada maraka. Projekat je realizirao konzorcij firmi „KOP i KO“ d.o.o. Živinice (lider konzorcija) i „ELVIK“ d.o.o. Srebrenik (član konzorcija).

Aktivnosti na izgradnji energetski efikasne rasvjete u općini Banovići nastavit će se i tokom 2024. godine. Planirana je izgradnja nove javne rasvjete na više lokaliteta: u Banovići Selu (dionica „Ambulanta-Jezero“), od kružnog toka kod autobuske stanice do pružnog prelaza, u Mrljevićima, u Borovcu i Selu II (Banovići Selo). Ukupna vrijednost navedenih projekata je skoro 300.000,00 KM, a potrebna sredstva obezbijedili su Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona i Općina.