Počeo proces akreditacije JZU „Dom zdravlja“ Banovići

Javna zdravstvena ustanova „Dom zdravlja“ Banovići ušla je u proces akreditacije, koji podrazumijeva vanjsku provjeru uspostavljenog sistema sigurnosti i kvaliteta u Ustanovi. Ovaj proces uključuje akreditaciju timova porodične/obiteljske medicine Doma zdravlja, ali i svih specijalističko-konsultativnih službi. Akreditacija će trajati dva dana tokom kojih će predstavnici Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ) izvršiti provjeru zadovoljenja standarda sigurnosti, ali i standarda kvaliteta. Nakon prvog dana posjete Domu zdravlja , članovi AKAZ-a izrazili su zadovoljstvo zatečenim stanjem u Ustanovi.

Dom zdravlja Banovići je među prvima u Tuzlanskom kantonu ušao u proces akreditacije. U narednom periodu očekuje se finalni izvještaj AKAZ-a i isti će biti proslijeđeni Ustanovi na suglasnost. Po dobivanju suglasnosti, izvještaj će biti poslat Komisiji za certifikaciju/akreditaciju, a potom preporuka Komisije i Upravnom odboru Agencije.