Podrška Općine Udruženju penzionera Banovići – 10 hiljada KM za socijalne pakete najugroženijim penzionerima

U kabinetu općinskog načelnika dr. Bege Gutića upriličen je prijem za predstavnike Udruženja penzionera-umirovljenika općine Banovići. S načelnikom Gutićem razgovarali su predsjednici Upravnog i Nadzornog odbora Udruženja, Sakib Zejnilović i Mehmed Rahmanović. Govorilo se o stanju u Udruženju, njegovom radu, dosadašnja suradnja sa Općinom i mogućnosti proširenja te suradnje.

Predstavnici Udruženja penzionera-umirovljenika općine Banovići ovom prilikom upoznali su načelnika Gutića sa svojim radom, sa planiranim aktivnostima, ali i problemima sa kojima se susreću. Istakli su da se Udruženje finansira isključivo od prikupljenih članarina i donacija fizičkih i pravnih lica, a da im je proteklih godina jedini donator bila općina Banovići. S tim u vezi, zahvalili su se Općini na pruženoj pomoći i dosadašnjoj dobroj suradnji uz nadu da će se ona nastaviti i u narednom periodu.

Imajući u vidu tešku ekonomsko-socijalnu situaciju u zemlji, odnosno generalno težak položaj penzionera danas, općinski načelnik je obećao da će općina Banovići u ovoj godini pomoći rad Udruženja sa 10 hiljada konvertibilnih maraka. Ta pomoć će se iskoristiti za nabavku socijalnih paketa za najugroženije članove Udruženja. Također, Općina će biti pokrovitelj obilježavanja 25. oktobra – Dana penzionera FBiH, odnosno svečane sjednice Skupštine, a radit će se i na tome da se od naredne godine Udruženje penzionera-umirovljenika općine Banovići pozicionira u budžetu Općine.