Na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava za podsticaj proizvodnje svježeg mlijeka, općinski načelnik dr. Bego Gutić danas je objavio Javni poziv za podsticaj poljoprivrednih proizvođača svježeg mlijeka sa područja opštine Banovići za 2021. godinu.

Iz općinskog budžeta podršku će dobiti poljoprivredni proizvođači svježeg mlijeka koji su proizveli i putem ovlaštenog otkupljivača isporučili svježe mlijeko tokom 2021. godine. Javni poziv ostaje otvoren do 20. decembra, a prijave za prvi kvartal mogu se podnijeti do 15. aprila 2021. godine.

Kvartalni rokovi za podnošenje zahtjeva po Javnom pozivu su slijedeći:
> za I kvartal (januar, februar, mart) 2021. godine do 15.04.2021. godine
> za II kvartal (april, maj, juni) 2021. godine do 15.07.2021. godine,
> za III kvartal (juli, avgust, septembar) 2021. godine do 15.10.2021. godine,
> za IV kvartal (oktobar, novembar, decembar) 2021. godine do 20.12.2021. godine

Registrovani poljoprivredni proizvođači koji imaju potpisan ugovor sa ovlaštenim otkupljivačem mlijeka, te ispunjavaju ostale uslove predviđene Pravilnikom i Javnim pozivom, dokumentaciju predaju Službi za privredu, planiranje i lokalni razvoj putem Centra za pružanje usluga građanima.

Podsticaj iznosi 0,10 KM po litri mlijeka predatog ovlaštenom otkupljivaču, a podsticajna sredstva isplatit će se iz općinskog budžeta sa stavke “Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji”. Na ovoj stavci planirana su sredstva u iznosu od 200 hiljada konvertibilnih maraka i namjenjna su za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji tokom 2021. godine.

Izdvajanjem za podsticaj proizvodnji mlijeka stvaraju se bolji uslovi za mogućnost povećanja proizvodnje mlijeka i zadržavanje stočnog fonda.

LINK: Javni poziv i prijavni obrazac za podsticaj proizvođača svježeg mlijeka

LINK: Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja podsticaja za proizvodnju svježeg mlijeka