Pokrenute aktivnosti na uređenju izletišta Vidikovac

Općinski načelnik dr. Bego Gutić jučer je sa saradnicima i predstavnicima JP „Komunalno“ d.o.o. Banovići obišao izletište Vidikovac i donio odluku da se pokrenu aktivnosti na projektu uređenja ovog izletišta.

Naime, usuglašen je plan aktivnosti koje podrazumijevaju čišćenje smeća, uređenje krošnji i krčenje putnog pojasa, te postavljanje klupa, novih rasvjetnih stubova i svjetiljki.

-“Ovo je dio aktivnosti koje smo već ranije najavili i planirali, te slijede konkretni koraci na terenu. U skladu sa raspoloživim sredstvima nastojat ćemo da ovaj projekat uradimo fazno. U prvoj fazi smo planirali ono najpreče a to je čišćenje, uređenje i održavanje kako bi ovo izletište vratili u funkciju građanima i obezbijedili pretpostavke da postane omiljeno mjesto za šetnju gdje će građani rado provoditi svoje vrijeme”, – kazao je načelnik Gutić prilikom obilaska Vidikovca.

Sredstva za implementaciju ovog projekta osigurana su iz općinskog budžeta, a aktivnosti na uređenju infrastrukture postepeno i u skladu sa procedurama javnih nabavki pokreću se i na drugim projektima na području općine Banovići.