Pokrenuto pitanje rješavanja problema pristupa djece sa poteškoćama u razvoju objektu Osnovne škole „Banovići“

Rješavanje problema pristupa (prilaza) djece sa poteškoćama u razvoju objektu Osnovne škole „Banovići“ bila je tema razgovora općinskog načelnika dr. Bege Gutića, direktora škole Edisa Hasića, te predstavnika Centra za razvoj inkluzivnih praksi Banovići. U objektu OŠ „Banovići“  smješten je Centar za razvoj inkluzivnih praksi, čiji su korisnici djeca sa poteškoćama u razvoju. Postojeći prilaz školi (Centru) je za ovu djecu neadekvatan pa se ukazala potreba za rješavanjem ove problematike. O tome je upoznat i općinski načelnik, koji je obećao pomoć Općine.

Iako je obrazovanje u nadležnosti Kantona, načelnik Gutić obećao je da će Općina sa svoje strane pomoći u izradi projekta, prikupljanju potrebnih dozvola, te pružiti stručnu pomoć menadžmentu OŠ „Banovići“ i osigurati određena finansijska sredstva za izgradnju adekvatnog prilaza školskom objektu. Izrazio je nadu, da ako škola odradi svoj dio posla, da bi se ovo pitanje moglo riješiti do početka naredne školske godine.

Prema riječima načelnika Gutića, Općina će u ovoj godini sagledati stanje i uraditi analizu problema sa kojima se susreću osobe sa posebnim potrebama i osobe sa poteškoćama u razvoju na području cijelog grada, a vezano za njihov pristup javnim ustanovama, javnim preduzećima i sl.. U narednoj, sistemski će se radit na rješavanju tih problema.