Ponovo prekinuta 2. vanredna sjednica OV Banovići – dovedeno u pitanje funkcionisanje općinskog organa uprave

Nastavak 2. vanredne sjednice Općinskog vijeća Banovići prekinut je jer se nije uspio postići dogovor oko dnevnog reda. Nakon dugotrajne rasprave i nekoliko pauza predsjedavajući Robert Lapčević odlučio se da sjednicu prekine uz obrazloženje da se nova većina u Vijeću i dalje ne pridržava odredbi Poslovnika o radu OV Banovići i da u tome ne želi da sudjeluje. Naime, u potpunosti je ponovljena priča sa sjednice od 8. decembra 2023. godine.

Nova većina je već na početku sjednice predložila izmjene i dopune dnevnog reda prema kojima bi se kao prve tačke razmatrale razrješenje predsjedavajućeg i njegovog zamjenika te imenovanje novog predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg OV Banovići, a tek u nastavku bi se raspravljalo i o nekoliko bitnih odluka, poput Odluke o privremenom finansiranju općine Banovići za period 01.01.-31.03.2024. godine, Odluke o stipendiranju učenika i studenata sa područja općin Banovići za školsku/akademsku 2023/2024. godinu, te Program rada OV Banovići i Plan i program rada općinskog načelnika i općinskog organa uprave za 2024. godinu.

Opozicioni vijećnici su tražili prije svega usvajanje Odluke o privremenom finasiranju općine Banovići kako bi se omogućilo normalno funkcionisanje općinskog organa uprave i ne bi dovelo u pitanje izmirivanje tekućih obaveza, te omogućila isplata pomoći Europske unije za 1.555 socijalno ugroženih domaćinstava. Također, zahtjevali su da se prilikom smjene rukovodstva Vijeća i imenovanja novog moraju ispoštovati sve procedure propisane Poslovnikom o radu OV Banovići. Na kraju dogovor je izostao a cijela priča svela se na redoslijed tačaka.

U više navrata davane su pauze kako bi se pokušalo doći do kompromisa, a predsjedavajući Lapčević je u izjavi za medije kazao da je s tim u vezi predložio zajključak da Općinsko vijeće naloži Komisiji za izbor i imenovanje da do 9.1.2024. godine (utorak) dostavi imena kandidata za predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Vijeća, da će on zakazati novu sjednicu za četvrtak, 11. januar na kojoj bi se razmatrala smjena i imenovanje novog rukovodstva Vijeća, ali da se uz ovaj zaključak usvoji i Odluka o privremenom finansiranju općine Banovići za period 01.01.-31.03.2024. godine. Naveo da je nova većina prihvatila samo prvi dio zaključka, a odbila drugi koji se odnosi na Odluku o privremenom finansiranju.

Kriza u radu OV Banovići očito je nastavlja se do daljnjeg, a posljedice su sada očigledne. Općina je još uvijek bez budžeta za 2024. godinu, nema ni Odluke o privremenom finansiranju i dovedeno je u pitanje funkcionisanje općinskog organa uprave (isplata plaća zaposlenim u Općini i javnim ustanovama i izmirivanje drugih tekućih obaveza). Do kada ostaje da se vidi.